JAR

University of Pretoria, Jihoafrická republika

 • Web univerzity: University of Pretoria
 • Informace: RUK Jihoafrická Republika
 • Počet míst: 1 student
 • Požadovaný jazyk: angličtina; jazyková zkouška TOEFL: Minimum marks required are: Writing: 22, Speaking: 23, Reading: 21,Listening: 27 Total: 93, through the medium of English.

 

Podklady k výběrovému řízení FSV (v angličtině) ve dvojím vyhotovení:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vyplnit E-application
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis (včetně období/délky studia)
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě
 • doporučující dopis vyučujícího z katedry
 • doklad jazykové způsobilosti TOEFL/IELTS dle aktuálních požadavků univerzity. Univerzita neuznává jiný, než předepsaný způsob prokázání jazykových znalostí. Výsledky zkoušek starší dvou let nejsou akceptovány. Pokud požadovanou zkoušku student v okamžiku podání přihlášky nemá, přiloží oficiální doklad o jazykové způsobilosti (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.) a své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici!
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ 
 • kopie pasu