Informace pro vyučující / Information for teachers

Informace / Information

Stránka se připravuje. 

The page is under construction.

Kontaktní osoby / Contact person

Vyučujete studenta se speciálními potřebami? Potřebujete konzultaci? Ozvěte se nám!

Do you teach a student with special needs? Need consultation? Let us know!

Mgr. Kateřina Vovsová Mgr. Denisa Šmejkalová (ENG)

E-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telephone: 222 112 237

Room: 205, Hollar building

Úřední hodiny

We recommend an appointment by e-mail.

Důležité odkazy

Základní informace / Basic information

  1. Pokud student nechce využít modifikaci studia, tak není povinen hlásit vyučujícímu, že je student se speciálními potřebami. Je to rozhodnutí studenta, zda požádá vyučujícího na začátku výuky o modifikaci studia. 
  2. Student, který je řádně evidovaný jako student se speciálními potřebami dle Opatření rektora č. 23/2017 má k dispozici posudek funkční diagnostiky s doporučeními pro vyučující. V případě potřeby modifikace studia je Student povinen se tímto posudkem prokázat u vyučujících. 
  3. Bez evidence nemá student nárok na modifikaci studia. V takovém případě pošlete studenta za námi, abychom jej evidovali. 
  4.  

Psychologické poradenství

Psychologické poradenské centrum Filozofické fakulty UK 
FF UK, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1
Nutné objednání.

Poradenství je poskytováno zdarma v celém rozsahu studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty. Zájemci o poradenství z jiných fakult, vysokých škol i z řad veřejnosti hradí poradenské konzultace od 2. konzultace včetněDiagnostika je zpoplatněna pro všechny zájemce.

  • poradenská / terapeutická konzultace - 400 Kč
  • diagnostické vyšetření - 1000 až 2500 Kč - cena je stanovena předem na základě zakázky - zahrnuje úvodní rozhovor, vyšetření s použitím diagnostických nástrojů, vyhodnocení, vypracování zprávy a zpětnou vazbu zájemci

Nabídka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících při Filozofické fakultě

Ústav jazyků a komunikace neslyšících při FF UK nabízí konzultace a metodickou podporu pro pedagogy a další pracovníky UK. Jedná se o konzultace, které budou zaměřené na jazykovou výuku či zkoušení studentů neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte přímo na Ústav jazyků a komunikace neslyšících http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt