Informace o přechodu

Gmail na FSV UK

Vážení uživatelé,

v září 2014 proběhlo nasazení Google Apps na naší fakultě. Cíle nasazení tohoto řešení jsou shrnuty zde.

Dovolujeme si vás upozornit, že při prvním přihlášení může nastat situace, kdy se nebudete moci přihlásit k účtu. V takovém případě si změńte heslo do CASu nebo kontaktujte IT oddělení pro jeho resetování.

Heslo musí mít minimálně 8 znaků!

Důležité informace

 • S přechodem emailu FSV UK na Gmail přestává CIVT podporovat mailové klienty (např. Thunderbird). Veškeré problémy související s vaší poštou budou řešeny pouze ve webovém prohlížeči. Doporučeným prohlížečem bude Google Chrome, který je oficiálně podporovaný společností Google z důvodu lepší optimalizace v jejich aplikacích (např. Hangout).
 • Vaše přihlašovací jméno do nového prostředí - Google Apps je ve formátu čísla (loginu) do CASu (ID číslo na vaší ITIC kartě pod fotografií) - XXXXXXXX@fsv.cuni.cz
 • Heslo pro přihlášení je shodné s vaším heslem pro přihlášení do CASu.
 • Vaše současná e-mailová adresa bude fungovat bez omezení dál pro zajištění vaší dosažitelnosti.
 • Zároveň jsme zavedli nový systém adres, což znamená, že každému zaměstnanci přibyla nová adresa ve tvaru jmeno.prijmeni@fsv.cuni.cz. Studenti mají pouze číselnou variantu.
 • Vaše data v Google Apps jsou ve vlastnictví FSV. Google k datům nepřistupuje. Ani administrátoři FSV neuvidí maily, kontakty, dokumenty. Administrátor má práva ke všem primárním kalendářům všech uživatelů. Administrátor má práva ke všem webům v GA (tato funkcionalita se zatím nevyužívá). Administrátor má omezená práva ke google skupinám, další práva nemá.

Mobilní zařízení

 • Při využívání nativních aplikací bude vyžadována aplikace Device Policy, která vynutí zabezpečení vašeho mobilního zařízení čtyřmístným bezpečnostním heslem/pinem.
 • Schválení mobilního zařízení proběhne vždy do konce následujícího pracovního dne
 • Účelem této aplikace je chránit fakultní data
 • Maximální počet aktivních zařízení je 2
 • V případě zcizení či ztráty mobilního zařízení, prosím kontaktujte CIVT. S vaším svolením je možné vzdáleně vymazat data, která jsou spojena s vaším fakultním účtem a předejít tím zneužití vašeho účtu ve FSV/UK systémech. Vaše soukromá data zůstanou nedotčena
 • Pokud vám výše zmíněné zabezpečení z nějakých důvodů nevyhovuje, používejte prosím standardní webový přístup do aplikací Google.

Podpůrné nástroje

Převod kontaktů z Thunderbird do Gmail:

Pro převedení kontaktů z aplikace Thunderbird využijte tohoto nástroje

Vytváření aliasů:

Pro vytvoření aliasu k vašemu Gmailovému účtu prosím využijte formulář