Hranice pro postup PŘ 2018/2019

Hranice pro postup PŘ 2018/2019

      Postup do 2.kola   Přijetí  
Druh studia Forma studia Název oboru Vysvětlení Percentil/body Vysvětlení Percentil/body
bakalářské denní Česko německá studia     celk. vážený percentil (5) 56.3564
bakalářské denní Ekonomie a finance     celk. vážený percentil (2) 73
bakalářské denní Marketingová komunikace a public relations prům. percentil pro postup do 2. kola (1) 82,55 bodová hranice pro přijetí (6) 34
bakalářské denní Mezinárodní teritoriální studia     celk. vážený percentil (4) 36.2792
bakalářské denní Politologie a mezinárodní vztahy percentil pro postup do 2.kola 56 bodová hranice pro přijetí (7) 46
bakalářské denní Politologie a veřejná politika     percentil pro přijetí 72
bakalářské denní Sociologie a sociální antropologie     percentil pro přijetí 70
bakalářské denní Sociologie a sociální politika     výsledný součet percentilů (3) 70
bakalářské denní Žurnalistika bodová hranice pro postup do 2. kola 50 bodová hranice pro přijetí 80
bakalářské kombinovaná Mediální studia     percentil pro přijetí 70
bakalářské kombinovaná Soudobé dějiny     percentil pro přijetí 31
bakalářské kombinovaná Teritoriální studia     percentil pro přijetí 26,5
navazující denní Bezpečnostní studia     bodová hranice pro přijetí 81
navazující denní Mediální studia     bodová hranice pro přijetí 40
navazující denní Mezinárodní vztahy bodová hranice pro postup do 2. kola 60 bodová hranice pro přijetí 95
navazující denní Ekonomie a finance     bodová hranice pro přijetí 47
navazující denní Mezinárodní teritoriální studia     bodová hranice pro přijetí 45
navazující denní Německá a středoevropská studia     bodová hranice pro přijetí 40
navazující denní Politologie     bodová hranice pro přijetí 64
navazující denní Sociologie bodová hranice pro postup do 2. kola 60 bodová hranice pro přijetí 90
navazující denní Veřejná a sociální politika bodová hranice pro postup do 2. kola 45 bodová hranice pro přijetí 90
navazující denní Žurnalistika     bodová hranice pro přijetí 38
navazující kombinovaná Mediální studia     bodová hranice pro přijetí 48
navazující kombinovaná Středoevropská komparativní studia     bodová hranice pro přijetí 45
navazující kombinovaná Veřejná a sociální politika bodová hranice pro postup do 2. kola 45 bodová hranice pro přijetí 93

(1) OSP SCIO  * 0,7 + Angličtina  * 0,3

(2) OSP SCIO  * 0,4 + MAT SCIO * 0,6, v případě percentil MAT SCIO 95 a vyšší, přijetí bez přijímací zkoušky

(3) OSP SCIO + Bonus- buď SCIO Angličtina nebo certifikat B2 za percentil 70

(4) OSP SCIO  * 0,5 + percentil Test z jazyka 1  * 0,2 + percentil Test z jazyka 2  * 0,07 + percentil Test z dějin * 0,23

(5) OSP SCIO  * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36

(6) O přijetí rozhodují pouze body získané ve druhém kole

(7) Postupujícím uchazečům je přepočten percentil na body, plus je připočten bodový výsledek z testu