Habilitační řízení - Vít Smetana

ZÁZNAM - HŘ - Vít Smetana

Pracoviště uchazeče:  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 

Obor habilitace:  Moderní dějiny

Datum zahájení:  3. listopadu 2016

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 14. června 2017

Předložená habilitační práce:  SMETANA, Vít. Ani vojna, ani mír: velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 664 s. ISBN 978-80-7422-358-7.

Oponenti habilitační práce:

Assoc. prof. Chad Bryant (The University of North Carolina/Department of History)

Assoc. prof. Benjamin Frommer (Northwestern University/Department of History)

Dr. Alex Pravda (University of Oxford, St Antony’s College/ Russian and Eurasian Studies Centre)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Členové:

Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov)

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta)

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. (Slovenská akadémia vied, Historický ústav)

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Akademie věd České republiky, Historický ústav)