Habilitační řízení - Václav Moravec

ZÁZNAM - HŘ - VÁCLAV MORAVEC

Pracoviště uchazeče:  Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK / Česká televize

Obor habilitace:  Mediální studia

Datum zahájení:  27. prosince 2018

Předložená habilitační práce:  Proměny novinářské etiky