Habilitační řízení - Tomáš Nigrin

ZÁZNAM - HŘ - Tomáš Nigrin

Pracoviště uchazeče: Institut mezinárodních studií FSV UK

Obor habilitace: Moderní dějiny

Datum zahájení: 15. března 2017

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 13. prosince 2017

Název předložené habilitační práce: Od nepostradatelnosti ke stagnaci? Železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století.

 

Oponenti habilitační práce:

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Univerzita Karlova/Filozofická fakulta)

PhDr. Miroslav Sabol, Ph.D. (Slovenská akadémia vied/Historický ústav)

Doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Masarykova univerzita/Ekonomicko-správní fakulta)

 

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Univerzita Karlova/Filozofická fakulta)

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (Masarykova Univerzita/Ekonomicko-správní fakulta)

Univ-Prof. Dr. Dieter Segert (Universität Wien/Institut für Politikwissenschaft)

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická/Fakulta mezinárodních vztahů a ŠKODA AUTO Vysoká škola)