Habilitační řízení - Sergey Slobodyan

ZÁZNAM - HŘ - SERGEY SLOBODYAN

Pracoviště uchazeče:  CERGE UK a NHÚ AV ČR / NRH HSE St. Petersburg

Datum zahájení:  7. srpna 2018

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 13. února 2019

Předložená habilitační práce:  Adaptive Learning in Monetary Models

Oponenti habilitační práce:

Prof. Klaus Adam (University of Mannheim/Department of Economics)

Prof. Seppo Honkapohja (Aalto University School of Business)

Prof. Kaushik Mitra (University of Birmingham/ Department of Economics)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK)

Členové:

prof. Roman Horváth, Ph.D. (Fakulta sociálních věd/Univerzita Karlova)

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Ekonomická fakulta/VŠB  – TU Ostrava)

doc. Dr. Ing. Jan Libich  (Department of Economics and Finance/La Trobe University, Melbourne a Ekonomická fakulta/VŠB  – TU Ostrava)

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta/Masarykova univerzita)