habilitacni-rizeni-milos-brunclik

ZÁZNAM - HŘ - MILOŠ BRUNCLÍK

Pracoviště uchazeče:  Institut politologických studií FSV UK a CEVRO Institut

Obor habilitace:  Politologie

Datum zahájení:  21. března 2018

Předložená habilitační práce:  Úřednické kabinety v Evropě

Oponenti habilitační práce:

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (Masarykova univerzita/Fakulta sociálních studií)

prof. PhDr. Darina Malová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě/Filozofická fakulta)

Složení habilitační komise:

Předsedkyně:

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta mezinárodních vztahů)

prof. PhDr. Michal Klíma, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci/Filozofická fakulta)

doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)