Habilitační řízení - Michal Bauer

ZÁZNAM - HŘ - Michal Bauer

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK 

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  25. srpna 2016

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 10. května 2017

Předložená habilitační práce:  Behavioral Causes and Consequences of Conflict

články:

1) BAUER, Michal, Jana, CAHLÍKOVÁ, Julie, CHYTILOVÁa Tomáš, ŽELINSKÝ. Social contagion of ethnic hostility. Prague: CERGE-EI, 2016. Working paper series (CERGE-EI). ISBN 978-80-7343-374-1.

2) BARTOŠ, Vohtěch, Michal, BAUER, Julie, CHYTILOVÁ and Filip, MATĚJKA. 2016. "Attention Discrimination: Theory and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition." American Economic Review, 106(6): 1437-75.

3) BAUER, Michal, Nathan FIALA a Ian LEVELY. Trusting former rebels: an experimental approach to understanding reintegration after civil war. Prague: CERGE-EI, 2014. Working paper series (CERGE-EI). ISBN 978-80-7343-316-1.

4) BAUER, Michal, Christopher BLATTMAN, Julie CHYTILOVÁ, Joseph HENRICH, Edward MIGUEL, and Tamar MITTS. 2016. "Can War Foster Cooperation?" Journal of Economic Perspectives, 30(3): 249-74.

5) BAUER, Michal, Julie CHYTILOVÁ, and Jonathan MORDUCH. 2012. "Behavioral Foundations of Microcredit: Experimental and Survey Evidence from Rural India." American Economic Review, 102(2): 1118-39.

Oponenti habilitační práce:

Prof. Dr. Matthias Sutter (University of Cologne)

Prof. Dr. Dirk Engelmann (Humboldt Universität zu Berlin)

Prof. Botond Köszegi (Central European University)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK)

Členové:

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (CERGE UK)

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky)

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)

prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)