Habilitační řízení - Jakub Macek

Záznam - HŘ - Jakub Macek

Pracoviště uchazeče:  Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU 

Obor habilitace:  Mediální studia

Datum zahájení:  28. dubna 2016

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 11. října 2017

Předložená habilitační práce:  MACEK, Jakub. Média v pohybu: k proměně současných českých publik. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8033-1.

 

Oponenti habilitační práce:

prof. Mgr. Tomáš Hauer, Dr. (VŠB – Technická univerzita Ostrava/Katedra společenských věd)

Mgr. Marek Lapčík, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci/Filozofická fakulta)

doc. Petr Szczepanik, Ph.D. (Univerzita Karlova/Filozofická fakulta)

 

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Členové:

doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta)

Univ.-Prof. Dr. Jörg Matthes (Wien Universität, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft)

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)