Habilitační řízení - Filip Matějka

ZÁZNAM - HŘ - Filip Matějka

Pracoviště uchazeče:  CERGE UK 

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  16. února 2017

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 13. června 2018

Předložená habilitační práce:  Rational Inattention: Choice, Prices, and Markets

články:

1) MATĚJKA, F. Rationally inattentive seller: sales and discrete pricing. Review of Economic Studies. 2016, Roč. 83, č. 3, s. 1125-1155. ISSN 0034-6527. IF 4.03.

2) MATĚJKA, F. Rigid pricing and rationally inattentive consumer. Journal of Economic Theory. 2015, 158 B, July, s. 656-678. ISSN 0022-0531. IF 1.097.

3) MATĚJKA, F. ; MCKAY, A. Rational inattention to discrete choices: a new foundation for the multinomial logit model. American Economic Review. 2015, Roč.105, č. 1, s. 272-298. ISSN 0002-8282. IF 3.833.

4) MATĚJKA, F. ; MCKAY, A. Simple market equilibria with rationally inattentive consumers. American Economic Review. 2012, Roč. 102, č. 3, s. 24-29. ISSN 0002-8282. IF 2.792.

5) CAPLIN, A. ; LEAHY, J. ; MATĚJKA, F. Social learning and selective attention. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2015. 31 s. (NBER Working paper series : 21001).

Oponenti habilitační práce:

Prof. Laura Veldkamp (New York University/Stern Department of Economics)

Prof. Christian Hellwig (Toulouse School of Economics)

Prof. Alessandro Pavan (Northwestern University/Economics Department)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK)

Členové:

prof. Roman Horváth, M.A., Ph.D. (Fakulta sociálních věd/Univerzita Karlova)

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (Fakulta informatiky a statistiky/Vysoká škola ekonomická)

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Ekonomická fakulta/Vysoká škola báňská – TU Ostrava)

prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc. (Národohospodářská fakulta/Vysoká škola ekonomická)