Habilitační řízení - Dino Numerato

ZÁZNAM - HŘ - DINO NUMERATO

Pracoviště uchazeče:  Institut sociologických studií FSV UK

Datum zahájení:  9. července 2018

Předložená habilitační práce:  Football Fans, Activism and Social Change

Oponenti habilitační práce:

Dr. hab. prof. Michał Lenartowicz (The Józef Piłsudski University of physical Education in Warsaw)

Dr. Peter Millward (Liverpool John Moores University/School of Humanities &Social Sciences)

doc. Marek Skovajsa, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta humanitních studií)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta mezinárodních vztahů)

doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta tělesné výchovy a sportu)

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (Masarykova Univerzita/Fakulta sociálních studií)