Habilitační řízení - Denisa Hejlová

ZÁZNAM - HŘ -Denisa Hejlová

Pracoviště uchazeče:  Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Obor habilitace:  Mediální studia

Datum zahájení:  10. února 2017

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 9. května 2018

Předložená habilitační práce:  Public Relations

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Habilitační práce. Praha: Univerzita Karlova

 

Oponenti habilitační práce:

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická/Fakulta podnikohospodářská)

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. (Česká marketingová společnost a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Fakulta multimediálních komunikací)

 

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Masarykova univerzita/Fakulta sociálních studií)

prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě/Filozofická fakulta a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Fakulta multimediálních komunikací)

doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/Fakulta multimediálních komunikací)

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická/Fakulta podnikohospodářská)