Google Apps pro studenty

Google Apps pro studenty

S Google Apps získáváte emailovou schránku s doménou FSV UK. Kromě ní vám budou k dispozici také úložiště v googlovském cloudu (Google Disk), kalendář a přístup do sociální sítě Google Plus. Jako fakulta jsme ve využívání Google Apps teprve na začátku, ale věříme, že kombinovaná kreativita zaměstnanců a studentů umožní maximálně využít potenciál nabízených nástrojů.

  Důležité informace

  • Do svého účtu v Google Apps se dostanete standardně přes stránku gmail.com, případně přes odkaz „Gmail“ na horní liště fakultního intranetu.
  • Vaše přihlašovací údaje jsou totožné s těmi, které využíváte pro přihlašování do SIS a CAS, Vaše přihlašovací jméno je tedy ve formátu čísla (loginu) do CASu (ID číslo na vaší ISIC kartě pod fotografií) - XXXXXXXX@fsv.cuni.cz
  • Heslo pro přihlášení je shodné s vaším heslem pro přihlášení do CASu a musí mít minimálně 8 znaků!
  • Při prvním přihlášení může nastat situace, kdy se nebudete moci přihlásit k účtu. V takovém případě si změńte heslo do CAS (http://cas.cuni.cz) a nebo kontaktujte IT oddělení pro jeho resetování. Od tohoto momentu se bude heslo pro vstup do Google Apps automaticky měnit podle toho, jak bude upravováno v CAS.
  • Pracovníci CIVT (IT oddělení) jsou oprávněni poskytovat vám uživatelskou podporu pouze v případě nefunkčnosti přihlašovacích údajů.
  • Poté, co bude vaše evidence v CAS ukončena po úspěšném zakončení studia, přejde administrace hesla do standardního režimu, tedy osobního nastavování v přímo v Google Apps.
  • Zprovozněním studentských účtů ve fakultním Gmailu se z této adresy stává hlavní komunikační kanál fakulty vůči vám. Tato změna je reflektována od 1. 3. 2015 v SIS, kde se váš nový fakultní email stane primární kontaktní adresou.
  • Nechcete-li z jakéhokoliv důvodu fakultní email aktivně využívat, doporučujeme, abyste si příchozí poštu z něj přesměrovali na adresu, kterou budete používat.
  • Vaše data v Google Apps jsou ve vlastnictví FSV. Google k datům nepřistupuje. Ani administrátoři FSV neuvidí maily, kontakty, dokumenty. Administrátor má práva ke všem primárním kalendářům všech uživatelů. Administrátor má omezená práva ke google skupinám, další práva nemá.
  • musíme upozornit, že při využívání Google Apps jste zavázáni dodržovat zákonné a další závazné předpisy, zejména ty, které se týkají práva na soukromí, svobody slova a autorských práv. Jejich případné porušování bude fakultou monitorováno a postihováno v intencích disciplinárních předpisů, případně předáno k řešení kompetentním státním orgánům.

  Mobilní zařízení

  • Při využívání nativních aplikací na platformě Apple a Android bude vyžadována aplikace Device Policy, která vynutí zabezpečení vašeho mobilního zařízení čtyřmístným bezpečnostním heslem/pinem.
  • Schválení mobilního zařízení proběhne vždy do konce následujícího pracovního dne
  • Účelem této aplikace je chránit fakultní data
  • V případě zcizení či ztráty mobilního zařízení, prosím kontaktujte CIVT. S vaším svolením je možné vzdáleně vymazat data, která jsou spojena s vaším fakultním účtem a předejít tím zneužití vašeho účtu ve FSV/UK systémech. Vaše soukromá data zůstanou nedotčena
  • Pokud vám výše zmíněné zabezpečení z nějakých důvodů nevyhovuje, používejte prosím standardní webový přístup do emailu a aplikací Google.

  Upozornění

  Student, který bude mít zájem i nadále využívat pro komunikaci ze SIS svou soukromou adresu místo fakultního emailu, vyrozumí o této skutečnosti fakutního správce SIS, který zařídí přesměrování.