TZ: Spojení žurnalistky a umělé inteligence budou zkoumat vědci z ČVUT spolu s odborníky z FSV UK, ZČU v Plzni a ČTK

Spojení žurnalistky a umělé inteligence budou zkoumat vědci z ČVUT spolu s odborníky z Fakulty sociálních věd UK, Západočeské univerzity v Plzni a ČTK

Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence (UI) je nový projekt, který staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd. Spolupracovat na něm bude Katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Katedra počítačů FEL ČVUT, Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU a ČTK. Prvotním cílem výzkumu je vznik systému UI, který bude generovat texty umožňující další zpravodajské využití.

žurnalistika a umělá inteligence

Projekt propojující žurnalistiku a počítačové vědy počítá se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu pomocí umělé inteligence.

Vědci se budou zabývat i následným výzkumem proměn vybraných atributů novinářské etiky v éře žurnalistiky umělé inteligence, jako je ověřování obsahů stávajícím způsobem a s využitím UI, využití obsahu generovaného UI a s tím související etický konflikt mezi rychlostí a přesností, změnou role žurnalistů v newsroomech, v nichž jsou aplikovány systémy UI.

Automatizace a umělá inteligence představují pro žurnalistiku obrovskou výzvu. Jsem velice rád, že se na řešení této problematiky spojila ta nejlepší akademická a výzkumná pracoviště v republice," uvedl Václav Moravec z Katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. První fáze výzkumu se zaměří na vznik funkčního vzorku algoritmu pro automatické generování zpravodajských textů v českém jazyce. Vstupními parametry bude například téma nebo faktické údaje. Takto vytvořené texty budou fakticky správné, bude ovšem zřejmé, že byly vygenerovány automaticky. Následně vědci vytvoří experimentální metodu, která bude za pomoci neuronových sítí generovat velmi realistické texty.

Při i po vzniku funkčního algoritmu se uskuteční terénní výzkum v redakcích. Ten bude zaměřený na vybrané atributy proměn novinářské etiky v éře umělé inteligence. Následně bude porovnávána rychlost vzniku, přesnost a procesy ověřování zpravodajských textů vytvářených podle současných redakčních postupů na straně jedné a s pomocí prvků umělé inteligence v budoucnosti na straně druhé.

Dr. Luboš Král, který projekt řeší v Centru umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, uvedl: „Naším cílem a ambicí je nejen pomoci k automatizaci vytváření shrnujících žurnalistických zpráv, ale také vytvořit systém pro kontrolu tvrzení, a to na základě dostupných zdrojů, jako je historie zpráv, statistické údaje a další. Tak by například divák mohl v přímém přenosu sledovat doplňující textové informace k pronášeným tvrzením a také by bylo možné vytvářet hypotézy o dalším vývoji zaznamenaných událostí, a to srovnáním s obdobnými, již proběhlými, událostmi. V každém případě se pohybujeme v oblasti, která v ČR není ještě pokryta, a podobné nástroje se zde nevyužívají.

Projekt vznikl v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury České republiky.

Kontakt:

České vysoké učení technické:

Libuše Petržílková

libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz

Tel. 731 077 387

Fakulta sociálních věd:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836