TZ: Profesor Evžen Kočenda získal výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae

Profesor Evžen Kočenda získal výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae

Profesor Evžen Kočenda z Institutu ekonomických studií FSV UK dnes převzal z rukou rektora UK Tomáše Zimy rozhodnutí o udělení významné výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae.

profesor Evžen Kočenda

Cílem grantu Donatio Universitatis Carolinae je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži univerzity. Každá ze 17 fakult UK nominuje jednoho uchazeče o toto ocenění. O udělení grantu vybraným nominantům následně rozhoduje Mezinárodní rada UK a Kolegium rektora UK.

„Ocenění mě velmi potěšilo a vážím si jej o to víc, že je to poprvé, kdy bylo uděleno v oboru ekonomie. Prostředky z grantu bych chtěl použít zejména jako doplněk financování svých výzkumných projektů a na podporu aktivit svých doktorských studentů,“ uvedl profesor Kočenda.

Profesor Evžen Kočenda působí jako vedoucí Katedry financí a kapitálových trhů Institutu ekonomických studií FSV UK. V mezinárodní databázi akademických ekonomů IDEAS/RePEc je nejvíce citovaným ekonomem, který trvale působí v České republice. Jeho odborným přínosem je zejména empirická analýza ekonomické transformace v ČR, neparametrická analýza časových řad a analýzy finančních trhů.

Profesor Kočenda se ve své odborné činnosti dále zaměřuje na aplikovanou ekonomii a ekonometrii, mezinárodní finance, tranzitivní ekonomiky, problematiku evropské integrace, výkonnost a správu podniků a nelineární procedury. Jím vedení studenti nyní pracují v celé řadě evropských univerzit, centrálních bank a mezinárodních organizací, včetně Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.  V roce 2009 získal za svůj výzkum Cenu předsedy Grantové agentury ČR.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836