TZ: Pátá Prague Populism Conference zkoumala vývoj populismu v posledních deseti letech

Pátá Prague Populism Conference zkoumala vývoj populismu v posledních deseti letech

Ve dnech 27. 5. – 28. 5. 2019 se konal již pátý ročník Prague Populism Conference, letos s názvem „Current Populism in Europe: What's Next?“ pořádaný Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd ve spolupráci s pražským Goethe-Institutem a nadací Heinrich Böll Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byl kritický pohled na samotný koncept populismu tak, jak je v současnosti vnímán, vývoj populismu v posledních deseti letech a rovněž význam letošních voleb do Evropského parlamentu. Na konferenci zazněly klíčové projevy Cas Muddeho z University of Georgia, Andrey Petö z Central European University v Budapešti a Reinharda Heinische z University of Salzburg. Kromě nich na konferenci vystoupilo dalších 50 akademiků z 20 evropských zemí v celkem dvanácti panelech.

Prague Populism Conference

Velmi mě těší, že se podařilo zorganizovat již pátý ročník konference o populismu a že se dostala mezi nejvýznamnější každoročně pořádané akce na toto téma v Evropě, uvedl hlavní organizátor akce dr. Martin Mejstřík.

První den konference řešil v diskuzních panelech mj. otázky chování voličů populistických stran nebo sociologické a kulturní aspekty současného populismu. Závěr programu pak patřil večerní diskuzi na téma dopadů výsledků letošních evropských voleb.

Druhý den zahájila program svým příspěvkem na téma srovnání současného populismu a radikalismu 30. let Andrea Petö z Central European University v Budapešti. Kromě obecných témat jako metodologie zkoumání populismu, role genderu v populismu či přítomnosti populistických stran v evropských vládách, se program věnoval v jednotlivých panelech konkrétnímu rozboru situací v jednotlivých evropských zemích, jmenovitě Itálii, a Turecku. Závěrečný panel se pak věnoval analýze situace v Maďarsku a Polsku.