TZ: MŠMT schválilo dostavbu a rekonstrukci areálu v Jinonicích

Více místa a moderní zázemí pro Fakultu sociálních věd: MŠMT schválilo dostavbu a rekonstrukci areálu v Jinonicích

Logo OP VV

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo projekt „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“. Dostavbě a následné rekonstrukci části areálu Jinonic, kde sídlí tři z pěti institutů Fakulty sociálních věd, tedy již nic nebrání. Více než třičtvrtěmiliardová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. S ohledem na harmonogram operačního programu musí být projekt dokončen do konce roku 2022.

Jinonice-vizualizace

Hlavní motivací projektu je vyřešení nedostatku kvalitního prostorového zázemí, se kterým se FSV dlouhodobě potýká, vytvoření podmínek pro vysoce kvalitní výuku a výzkumné aktivity a soustředění co největšího počtu výukových a výzkumných aktivit na jedno místo: „Velmi mě těší, že jsme dokázali splnit všechny podmínky pro to, aby nám projekt byl přidělen. Přišlo s ním předchozí vedení fakulty a cítila jsem se zavázána energií i financemi, které do přípravy vložilo. Byly to celkem nervy všechno stihnout, nicméně zapojili jsme s panem proděkanem Karáskem, který je u projektu od začátku, do dění každého, koho jsme dokázali, a podařilo se nám termín stanovený ministerstvem stihnout. Chtěla bych poděkovat též vedení univerzity, v čele s panem rektorem Zimou, které nám bylo celou dobu velkou oporou. To všechno byla ale jen zatěžkávací zkouškou, nejpodstatnější část, tedy vše postavit a zrekonstruovat, je před námi. Samozřejmě mám z tohoto úkolu respekt, ale taky se těším, je skvělé být u něčeho tak významného, jako je tvorba kampusu pro naši fakultu,“ říká děkanka fakulty Alice Němcová Tejkalová.

V první fázi projektu bude ke dvěma stávajícím budovám Areálu Jinonice přistavena třetí, čtyřpatrová, která vytvoří vstupní bránu do jinonického minikampusu. V novostavbě se bude nacházet foyer s recepcí školy a knihovny, které bude sloužit jako výstavní prostor s přilehlou kavárnou. Budova bude sloužit především studentům nabídkou míst pro samostudium, týmové studium a relaxaci a jako knihovna. Projekt tak reaguje na současnou situaci, kdy tyto prostory pro studenty v areálu chybí. Vše bude zřízeno ve vysokém technologickém standardu. Místnosti budou vybaveny audiovizuální technikou (interaktivní tabule, LCD panely, konferenční technologie apod.). Druhá fáze projektu pak zahrnuje kompletní rekonstrukci stávajících objektů – přednáškových sálů, seminárních místnosti a kanceláří. Celý projekt je koncipován s ohledem na docílení úsporného, energeticky efektivního a ekologického provozu.

„Projekt dává Fakultě sociálních věd příležitost vyrovnat se nejen s nedostatkem výukového a souvisejícího prostoru, ale také s jeho kvalitou. Stávající areál byl původně budován pro jiný účel, než je vysokoškolský provoz, a na jeho podobě je to bohužel znát. Cílem rekonstrukce současných budov je vytvořit přednáškové, seminární i pobytové prostory a jejich zázemí v kvalitě, která odpovídá současným standardům. Projektový záměr je vlastně jednoduchý, současně ale ambiciózní: vytvořit v Jinonicích pro FSV prostor, kam budou studenti i zaměstnanci fakulty rádi docházet, kde se budou cítit příjemně a který jim umožní lépe studovat a pracovat,“ uvedl proděkan Tomáš Karásek, který je garantem celého projektu.

Areál v současnosti tvoří dvě budovy o čtyřech a šesti nadzemních podlažích. Vzhledem k jejich původnímu účelu administrativních prostor pro MŠMT a době výstavby okolo roku 2000, dnes již nevyhovují potřebám moderní vysoké školy.

Výhradním uživatelem Areálu Jinonice se v budoucnu stane Fakulta sociálních věd, která by zde ráda centralizovala co největší část svého provozu. V současné době areál sdílí spolu s Filozofickou fakultou a Fakultou humanitních studií. Obě fakulty však vzhledem ke svým vlastním stavebním projektům připravují do budoucna uvolnění jinonických prostor.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 179

Mobil: 721 108 836