TZ: Konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě bilancovala třicet let od revoluce a řešila bezpečnostní aspekty nových technologií

Konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě bilancovala třicet let od revoluce a řešila bezpečnostní aspekty nových technologií

Ve čtvrtek 16. května 2019 se v Profesním domě na Malostranském náměstí konala každoroční jarní bezpečnostní konference organizovaná Střediskem bezpečnostní politiky FSV UK ve spolupráci s Evropskou komisí a podporou Ministerstva vnitra ČR. Hlavními tématy bylo postavení ČR v Evropě v uplynulých letech, její bezpečnostní systém a pohled na vyspělé technologie skrze bezpečnostní problematiku.

konference Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček. V rámci panelové diskuze věnující se mj. bilanci členství České republiky v EU a NATO, prognóze bezpečnostního vývoje v Evropě a z toho vyplývajícím novým výzvám vystoupil například bývalý náčelník generálního štábu AČR a předseda Vojenského výboru NATO gen. Petr Pavel, sociolog Václav Bělohradský nebo předseda zahraničního výboru PSP ČR Lubomír Zaorálek.

Další část konference se zaměřila na vývoj bezpečnostního systému České republiky od roku 1989 do současnosti a jeho další směřování. Během panelové diskuze se řešily kromě jiného otázky potřeby bezpečnostní strategie pro ČR, vývoj našeho integrovaného záchranného systému nebo úroveň adaptace Česka na nové bezpečnostní prostředí a hrozby.

Závěrečný blok se pak věnoval problematice nových technologií jako zdroje budoucích hrozeb a možnosti obrany proti nim. Probíranými tématy byla připravenost České republiky na konflikty v rámci kyberprostoru, umělá inteligence či využití potenciálu tuzemských vyspělých technologií.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836