TZ: FSV UK slaví trojí úspěch v rámci letošního kola schvalování programů Erasmus Mundus

FSV UK slaví trojí úspěch v rámci letošního kola schvalování programů Erasmus Mundus

Fakulta sociálních věd UK zaznamenala velký úspěch v letošním kole žádostí o získání podpory v mezinárodním programu společného magisterského studia Erasmus Mundus Joint Master Degrees. V něm bylo letos schváleno celkem 44 studijních programů. FSV UK v něm uspěla hned třikrát. Došlo k prodloužení magisterského programu European Politics and Society Institutu mezinárodních studií FSV UK, což se fakultě podařilo mj. jako jediné z pouhých dvou institucí v ČR v roli koordinátora programu. Dalším úspěchem je získání podpory pro zcela nový studijní program Journalism, Media and Globalisation Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Posledním úspěchem je prodloužení platnosti programu International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies Institutu politologických studií FSV UK.

FSV UK SLAVÍ TROJÍ ÚSPĚCH V RÁMCI LETOŠNÍHO KOLA SCHVALOVÁNÍ PROGRAMŮ ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) je prestižní, vysoce integrovaný mezinárodní studijní program nabízený konsorciem vysokoškolských institucí z různých zemí, případně dalšími partnery působícími v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o oblasti odbornosti zahrnuté do společného studia. Jeho specifikum spočívá ve vysokém stupni „sdílenosti" a ve vysoké kvalitě nabízeného akademického obsahu a metodologii.

Bylo podáno celkem 91 projektů, z toho bylo úspěšných 44, přičemž jen osm v oboru social sciences/humanities. Těžko se někdo může divit, že jsem jako děkanka fakulty, na které jsou hned tři z těch osmi úspěšných projektů, jeden dokonce koordinátorský, z výsledků naprosto nadšená. Je to důkaz toho, jak elitní kolegyně a kolegové na FSV UK působí, i toho, že to s otevíráním světu a internacionalizací myslíme vážně, nejsou to pro nás jen fráze a prázdná slova. Navíc mám v jednom z programů kurz, takže už se moc těším, že některé ze studujících poznám i osobně. A v neposlední řadě bych ráda k přihláškám do těchto mimořádně zajímavých programů vyzvala i české bakaláře, je to obrovská příležitost studovat hned na několika nejlepších univerzitách v Evropě i ve světě,“ říká děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová.

Mezinárodnímu konsorciu studijního programu European Politics and Society (EPS), které je na FSV UK koordinováno Katedrou evropských studií (IMS), se již podruhé podařilo získat od Evropské komise podporu tohoto prestižního programu. I v letech 2020-25 tak bude nabízet stipendia pro studenty z celého světa. První studenti programu nastoupili v akademickém roce 2017/2018. Program je již zavedený a velmi žádaný. Je postaven na výborné spolupráci v rámci konsorcia partnerských univerzit v Barceloně, Krakově a v Leidenu. „Program má velmi vysokou akademickou úroveň a skvělé studenty. Přispívá k šíření dobrého jména fakulty a univerzity a posiluje její internacionalizaci,“ uvedla ředitelka konsorcia EPS Eliška Tomalová.

Institut komunikačních studií FSV UK je novým členem konsorcia programu Journalism, Media and Globalisation, koordinovaném Aarhus University, který získal podporu EMJMD na období 2020-2025. Program funguje od roku 2005, jeho ústředním tématem je proměňující se oblast žurnalistiky a médií v éře globalizace. Program je vyučován na konsorciu prestižních vysokých škol s programy věnovanými žurnalistice a médiím, a to jak evropských, tak mimoevropských. Jeho cílem je vybavit absolventy porozuměním a analytickými nástroji pro teoretické porozumění a praktické uchopení rychle se transformující oblasti médií. „Specializace realizovaná naším institutem zprostředkovává studentům znalosti specifik žurnalistiky ve společnostech, které prošly zásadními společenskými změnami. Studenti získají praktické zkušenosti nezbytné pro práci novináře v 21. století s využitím špičkového technologického zázemí, kterým náš institut disponuje. Vyzkouší si práci zahraničního korespondenta s využitím nejmodernějších technologických inovací jako je dronová žurnalistika, využití virtuální reality v žurnalistice, vizuální žurnalistiku, práci moderátora v plnohodnotném televizním studiu, a nejmodernější postupy multimediální a cross-platform žurnalistiky,” říká garant programu Filip Láb.

Podporu EMJDM do roku 2025 získal také program International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS), který od roku 2018 spravuje konsorcium tří univerzit – koordinující University of Glasgow, Dublin City University a Univerzita Karlova reprezentovaná Katedrou bezpečnostních studií IPS FSV UK. Ve druhém programovém období bude konsorcium rozšířeno o University of Trento, která se ve druhém semestru podělí o studenty s irským partnerem. Všichni studenti nadále projdou výukou v Glasgow a na FSV UK. IMSISS je jediným bezpečnostním programem, který je podporován v rámci projektů Erasmus Mundus. Jedná se o interdisciplinárně pojatý program, který pokrývá širokou bezpečnostní agendu s důrazem na nejnovější trendy související s technologickým rozvojem. Významnou součástí programu je bohatá nabídka partnerských institucí působících na všech kontinentech, které poskytují studentské stáže, během nichž studenti zpracovávají své diplomové práce.

V současnosti dokončuje studium prvních 37 studentů, kteří budou na podzim promovat. Na katedře je pak v září vystřídá dalších 67 studentů, kteří v Praze zahájí svůj druhý rok studia. Tito studenti byli vybráni z více než 1000 přihlášek, které konsorcium každý rok posuzuje. „Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s významnými evropskými univerzitami a pracujeme podle britských kvalitativních standardů. Zároveň nás těší, že na FSV UK vytváříme vskutku mezinárodní prostředí, neboť naši studenti pocházejí z více než čtyřiceti zemí světa,“ říká koordinátor programu Vít Střítecký.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836