TZ: FSV posílí o několik ceněných zahraničních odborníků

FSV posílí o několik ceněných zahraničních odborníků

Na Fakultě sociálních věd bude působit v  akademickém roce 2018/2019 v rámci celouniverzitního projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy několik ceněných zahraničních odborníků. Cílem projektu je pozdvihnout výzkumný profil fakulty, rozšířit míru internacionalizace, posílit výzkumné kapacity a využít mobilitu k rozpracování mezinárodních výzkumných projektů s účastí akademických pracovníků a doktorských studentů fakulty. Každý z níže uvedených odborníků bude působit na jednom z pěti institutů FSV.

FSV posílí o několik ceněných zahraničních odborníků

David Chandler (Institut politologických studií)

David Chandler je profesorem mezinárodních vztahů a ředitelem Centra pro studium demokracie při Westminsterské univerzitě v Londýně. Je zakladatelem a šéfredaktorem odborných periodik Intervention and Statebuilding a Resilience: International Policies, Practices and Discourses vydávaných prestiźním nakladetlstvím Taylor & Francis. Napsal celou řadu knih, článků a knižních statí věnovaných proměnám paradigmat intervence v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě se zaobírá především novými formami subjektivity, jež vznikají odstupem od nazírání na člověka coby subjekt a na svět coby objekt. Zabývá se rovněž novými formami mezinárodní intervence a regulace hlavně s ohledem na ty, jež se odrážejí v „terapeutických“ rysech jazyka etické zahraniční politiky – vláda práva, lidské bezpečí, posílení účasti (empowerment), demokratizace, budování kapacit v rámci státu (state capacity-building),  lidská práva, rozvoj občanské společnosti, boj proti korupci a transparentnost, country ownership (tedy míra politické vůle k přijetí a prosazování opatření či zásad, jež daná země přejímá zvenčí za pomoci zahraničních partnerů), postkondicionalita, vývoj ve prospěch chudých (pro-poor development).

Verica Rupar (Institut komunikačních studií a žurnalistiky)

Verica Rupar vyučuje na fakultě komunikačních studií na univerzitě v Aucklandu. Její akademické dráze předcházela novinářská činost; pracovala jako reportérka, politická zpravodajka a redaktorka, komentátorka, zahraniční zpravodajka a zástupkyně šéfredaktora srbského deníku Politika, jenž patří mezi nejstarší ve střední Evropě. Vyučovala žurnalistiku na univerzitách v Bělehradu, ve Wellingtonu, v Tasmanii a v Cardiffu. Žila a pracovala v Srbsku, ve Slovinsku, v Maďarsku, v Austrálii, v Británii, a na Novém Zélandu. Tyto mezinárodní zkušenosti podněcují a ovlivňují její výzkum a texty. Publikovala řadu knižních statí a článků v odborných periodicích a je editorkou sbírek esejů pojednávajících o sociologii žurnalistiky, historii žurnalistiky a novinářské praxi v různých zemích a v komparativních kontextech.

Manuel Anselmi (Institut sociologických studií)

Manuel Anselmi je docentem politické sociologie na univerzitě v Perugii a na nezávislé vysoké škole Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) v Římě vede kurz věnovaný demokracii a rozvoji v Latinské Americe. Zabývá se výzkumem latinskoamerické politiky a analýzou současných populismů. Spolu s Paulem Blokkerem koordinuje národní výzkumnou síť soustřeďujicí se na populismus a globální politiku pod egidou Italské sociologické asociace (ASI). Hostoval na univerzitě v Kentucky, na Univerzitě Ignáce z Loyoly v New Orleans, na Latinskoamerické fakultě sociálních věd (FLASCO) v Ekvádoru, na Univerzitě v Salamance, na Fordhamské Univerzitě v New Yorku a na Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez v Barquisimetu. Publikoval následující studie: Populismo. Teorie e problemi [Populismus. Teorie and problémy] (Mondadori Università, 2017); Chávez’s Children: Ideology, Education, and Society in Latin America (Lexington Books, 2013); jako spoluautor se Stefanem Anastasiou and Danielou Falcinelli, Populismo penale. Una prospettiva italiana [Trestající populismus. Italský pohled] (CEDAM, 2015).

Valeriya Korablyova (Institut mezinárodních studií)

Valeriya Korablyova je profesorkou filozofie. Působila na Národní univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě. Zabývá se transformací a budováním státu na Ukrajině a ve východní části střední Evropy po rozpadu Sovětského svazu. Spolupracovala na řadě projektů spojených s touto tematikou pod záštitou institucí světového významu jako např. Stanfordova univerzita v Kalifornii či Institut pro vědy o člověku (IWM) ve Vídni. V akademickém roce 2017/18 vedla kurz “Untimely nation: Ukraine in East Central Europe” na Univerzitě v Basileji a rovněž hostovala na Karlově univerzitě. Její nejnovější kniha Соціальні смисли ідеології [Sociální význam ideologie] (2014) pojednává o ideologických proměnách evropské modernity mj. se zvláštním zřetelem k tzv. Oranžové revoluci.

Numan Ülku (Institut ekonomických studií)

Numan Ülkü vyučuje finanční ekonomii na Jihoaustralské univerzitě. Předtím pracoval jako docent finančnictví a ekonomie na Středoevropské univerzitě v Maďarsku a Americké univerzitě v Bulharsku a vyučoval rovněž na univerzitě v Otagu na Novém Zélandu. Jeho profesní život v sobě kloubí akademickou činnost s prací v investičních bankách v Turecku, kde působí jako stratég a technický analytik. Jeho práce vyniká především tím, že spojuje akademickou zevrubnost a praktickou zkušenost. Jeho výzkumná činnost se soustřeďuje na finanční trhy. Má za sebou 12 let akademické činnosti a 20 let zkušeností ve zmíněných odvětvích.

Kontakt:

Kontakt: 

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836