TZ: FSV chystá změny ve struktuře studijní nabídky

Studijní programy namísto oborů: FSV chystá změny ve struktuře studijní nabídky

V České republice byl zaveden nový systém akreditací. Všechny vysoké školy tak budou muset postupně nově akreditovat veškerou svou studijní nabídku. Univerzita Karlova se rozhodla realizovat akreditace postupně ve třech fázích. První již proběhla v letošním roce, další se chystají v následujících dvou letech. Fakulta sociálních věd v první vlně předložila celkem 31 akreditací (8 bakalářských, 14 magisterských a 9 doktorských). V dalších dvou vlnách bude předkládat ke schválení ještě 22 akreditací. 

FSV akreditovalo nové studijní programy

 „Pro všechny instituty FSV představuje nový akreditační systém možnost vytvořit si novou strukturu studijní nabídky na období až 10 let. Jednotlivé instituty tedy velmi pečlivě zvažují, co vše chtějí akreditovat. Nové studijní programy připravují na základě svých dosavadních zkušeností z výuky, standardů prestižních zahraničních univerzit a v souladu se současným vědeckým poznáním. Rovněž rozšiřujeme nabídku cizojazyčného studia v souladu s koncepcí studia na Univerzitě Karlově,“ uvedl proděkan pro koncepci a kvalitu studia Petr Bednařík.

Doposud si uchazeči volili z nabídky studijních oborů. V rámci akreditačního procesu budou obory postupně nahrazeny studijními programy, přičemž některé z nich budou se specializacemi, ze kterých si uchazeč zvolí právě jednu hned při podání přihlášky.

Přehled studijní nabídky podle nového systému na jednotlivých institutech vám přinášíme níže.

Institut mezinárodních studií:

Bakalářské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze dvou prezenčních studijních programů: Česko-německá studia a Teritoriální studia. Distanční forma studia nabídne studijní program Teritoriální studia s možností výběru ze dvou specializací: Soudobé dějiny a Teritoriální studia.

Navazující magisterské studium:

Uchazeči o prezenční studium budou mít možnost studovat studijní program Teritoriální studia s možností výběru z pěti specializací: Evropská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (s pozdější volbou zaměření na střední Evropu a Balkán nebo na Rusko a Eurasii); Západoevropská studia, Německá a rakouská studia; Severoamerická studia.

Dalšími prezenčními studijními programy jsou Německá a středoevropská studia; European Politics and Society; Master in Area Studies a Balkan, Eurasian and Central European Studies (se specializacemi Eurasian Studies a Central European Studies and Balkan Studies); International Economic and Political Studies; International Masters in Economy, State and Society.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky:

Bakalářské studium:

Uchazeči se budou moci přihlásit ke studiu programu Komunikační studia s výběrem ze třech specializací: Marketingová komunikace a PR; Žurnalistika; Mediální studia. Studijní program bude možné studovat pouze v prezenční formě.

Navazující magisterské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze stávajících prezenčních studijních oborů Mediální studia a Žurnalistika. Mediální studia bude možné nově studovat distanční formou (dříve kombinovaná).  Novinkou je studijní program v angličtině realizovaný společně s Institutem sociologických studií Society, Communication and Media.

Institut ekonomických studií:

Bakalářské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze dvou stávajících prezenčních studijních oborů Ekonomie a finance a Bachelor in Economics and Finance.

Navazující magisterské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze tří stávajících prezenčních studijních oborů: Ekonomie a finance; Master in Economics and Finance; Corporate Strategy and Finance.

Institut sociologických studií:

Bakalářské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze tří prezenčních studijních programů: Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika (realizovaný společně s Institutem politologických studií); Sociologie (se dvěma specializacemi Studia současných společností a Sociální antropologie).

Navazující magisterské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze stávajících prezenčních studijních oborů: Sociologie; Veřejná a sociální politika (možná je i kombinovaná forma); Public and Social Policy; Sociology in European Context. Novinkou je rozšíření nabídky cizojazyčných studijních programů o program Society, Communication and Media (realizovaný ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky).

Institut politologických studií:

Bakalářské studium:

Uchazeči mohou vybírat z prezenčních studijních programů Politologie a mezinárodní vztahy a Politologie a veřejná politika (uskutečňovaný ve spolupráci s Institutem sociologických studií). Novinkou je bakalářský studijní program v angličtině Politics, Philosophy and Economics (PPE), realizovaný ve spolupráci s Institutem ekonomických studií, který vznikl v souladu s prestižním oxfordským modelem.

Navazující magisterské studium:

Uchazeči mohou vybírat ze stávajících prezenčních studijních oborů Bezpečnostní studia; Mezinárodní vztahy; Master in International Relations a Master in International Security Studies. Dále mají na výběr z prezenčních studijních programů Politologie; Geopolitical Studies a Erasmus Mundus program International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies.

Tato studijní nabídka je platná pro studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2019/2020. Přihlášky ke studiu v českém jazyce je možné podávat do 31. 3. 2019, ke studiu v anglickém jazyce pak do 30. 4. 2019.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836