TZ: Den bez tabáku: Tabákové firmy v Česku stále cílí na mladé lidi na sociálních sítích

Den bez tabáku: Tabákové firmy v Česku stále cílí na mladé lidi na sociálních sítích

Tabákové společnosti v České republice silně propagují takzvané bezdýmné tabákové produkty. Využívají přitom díru v zákoně a regulaci sociálních sítí. Letošní Světový den bez tabáku organizovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se zaměřuje na marketingové praktiky, kterými tabákové společnosti lákají nové generace na závislost na nikotinu. Odborníci z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a studenti z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se snaží poukázat na moderní manipulativní praktiky ze strany tabákových firem.

světovy den bez tabáku fsv uk

V neděli 31. května si připomeneme Světový den bez tabáku, jehož letošním tématem je hledání cest ochrany veřejnosti před manipulací tabákových firem, a to především dětí a mladistvých. Závislost na nikotinu se u dětí a mladých lidí až do 25 let vytváří až sedmkrát rychleji než u dospělých. Z pohledu prodejců nikotinových výrobků jsou tak ideální cílovou skupinou, protože jakmile se jednou stanou závislými, vyhledávají produkt sami bez reklamy. V České republice kouří pětina žáků (21 %) mezi 13-15 lety a 11,2 % žáků (13-15 let) užívá elektronickou cigaretu. V o něco starší věkové skupině studentů ve věku 16 let vyzkoušelo elektronickou cigaretu 44 % a pravidelně ji užívá necelá pětina studentů (17 %).

Reklama na cigarety je v České republice silně regulována a výrobci jsou vázáni i vnitřními etickými kodexy. Přesto se snaží balancovat na hraně zákona, nebo využít jiné marketingové triky, aby mladé lidi přesvědčili k nákupu nikotinových výrobků. Mezi ně patří hlavně reklama a nepřímá propagace na sociálních sítích, kde se mladí lidé nejvíce pohybují. Jak upozornil loňský výzkum FSV UK, reklama na sociálních sítích využívá díry v zákonech a regulaci a mohou ji vidět i děti pod osmnáct let. Výzkumníci analyzovali více než dvě stovky příspěvků, které skrytě propagovaly zahřívané tabákové výrobky jako atraktivní součást životního stylu celebrit a internetových influencerů.

Hlavní marketingové triky: influenceři, personalizace a přímý prodej

Zákazníci častokrát zanechávají tabákovým společnostem své osobní údaje, jako email a telefon, což prodejcům umožňuje zasílat jim nabídky na nové produkty a zůstat s nimi v častějším a osobnějším kontaktu. Zákazníky firmy lákají do virtuálních klubů, které působí jako skupina přátel. Jejich cílem je ale udržet se zákazníky kontakt a nabízet jim nové produkty.

Firmy propagují zahřívané tabákové výrobky jako „zdravější“ alternativu k cigaretám. Ukazují výrobky v prostředí, které navozuje atmosféru přírody, čistoty, harmonie, zdraví, pohody a dobré nálady s přáteli. Nové prodejny připomínají kavárny a jsou umístěné v atraktivních lokalitách, kam chodí hodně mladých lidí. Spotřebitelé tak snadno zapomínají, že se jedná o nikotinový produkt, na němž se snadno stanou závislými, nebo který pomáhá udržovat jejich závislost na cigaretách. Vnímají je jako přínos a řešení jejich problémů s tím, že si nemohou zakouřit vevnitř, nebo že jsou cítit po kouři. Lákavé příchutě jako mango, mentol nebo čokoláda zlákaly k užívání nových produktů mnoho mladých lidí po celém světě. Zejména v USA to způsobilo obrovský problém mezi středoškoláky, který vedl až k zákazu příchutí.

Studenti z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v kvalitativním průzkumu svých vrstevníků ve věku 18-25 let zjistili, že mnoho z nich užívá produkty zahřívaného tabáku kvůli příchutím, snaze přestat kouřit cigarety nebo víře, že je to pro ně zdravější alternativa. „Chtěl jsem to vyzkoušet, bylo to něco nového a bylo to cool. Navíc z toho nemám tak provinilý pocit, jako z cigarety,“ popsal svou zkušenost Petr M. „Užíval jsem alternativní tabákové výrobky předtím, než mi bylo osmnáct. Zachutnaly mi a potom už nešlo přestat,“ uvedl zase Marek Č. z Liberce. Někteří začali s přechodem na zahřívaný tabák užívat více nikotinu, protože mohou kouřit v restauracích, kancelářích nebo doma. „Můžu si dát svůj tabák ve stejných situacích jako cigaretu a navíc i na místech, kde není normální kouření dovoleno,“ říká Jan H. z Prahy. Pro některé dotazované uživatele bylo kouření produktů zahřívaného tabáku finančně náročnější, a nakonec se proto vrátili ke klasickým cigaretám.

Zahřívaný tabák a elektronické cigarety působí na mladé lidi mnohem atraktivnějším dojmem než klasické cigarety. Slouží také jako statusový symbol, který mezi sebou vrstevníci chtějí sdílet, a proto tyto produkty začnou užívat. V případě nikotinu je pak cesta od příležitostného užívání k závislosti velmi krátká,“ říká Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Tabákové firmy stále využívají influencery na sociálních sítích, přestože to odporuje regulaci i etickým kodexům. Je potřeba, aby tomu politici i rodiče dětí věnovali pozornost, protože tyto produkty jsou velmi lehce návykové,“ říká Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

V roce 2018 tvořil podíl kuřáků starších 15 let v České republice až 28,5 % obyvatel. V přepočtu se jedná o téměř 2,5 milionu pravidelných kuřáků tabáku. Česká republika je lukrativní trh, který láká nové distributory kvůli vysokému podílu kuřáků a poměrně nízké státní regulaci. V důsledku kouření v České republice každý rok zemře přibližně 18 000 osob.

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836