TZ: Barbora Osvaldová a Zdeněk Drábek z FSV UK obdrželi Zlatou medaili UK

Barbora Osvaldová a Zdeněk Drábek z FSV UK obdrželi Zlatou medaili Univerzity Karlovy

Hned dva akademici FSV UK převzali z rukou rektora Univerzity Karlovy ocenění Zlatá medaile UK. Doc. Barbora Osvaldová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK byla oceněna za významné celoživotní dílo v oboru žurnalistiky a dlouholetou pedagogickou činnost. Dr. Zdeněk Drábek z Institutu ekonomických studií FSV UK získal ocenění za významné celoživotní dílo v oboru ekonomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Fotografie oceněných

Zleva: emeritní děkan FSV UK Lubomír Mlčoch, ocenění dr. Zdeněk Drábek a doc. Barbora Osvaldová, děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová a emeritní děkan FSV UK Jan Ámos Víšek. Foto: Vladimír Šigut

Paní docentka Osvaldová patří k nejvýznamnějším osobnostem naší fakulty. Je nejen výbornou a velmi oblíbenou pedagožkou a oceňovanou autorkou řady knih z oblasti teorie žurnalistiky, ale také výjimečnou postavou budování a rozvoje Fakulty sociálních věd a studia žurnalistiky na ní. Nezbytné je rovněž zmínit klíčovou úlohu paní docentky při organizaci revolučního dění na fakultě v listopadu a prosinci 1989, kdy byla jednou z vůdčích postav podporujících studentské aktivity během stávky i v měsících po ní,“ uvedla u příležitosti předání ocenění děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová.

Doc. Osvaldová vedle své akademické činnosti na FSV UK působí také jako členka etické komise při Syndikátu novinářů ČR. Je spoluautorkou řady odborných publikací věnujících se žurnalistice a publicistice. Je celoživotní propagátorkou rovnosti mužů a žen.

Dr. Zdeněk Drábek je politicky orientovaný ekonom. Vedle bohaté akademické a pedagogické činnosti má zkušenost s působením v institucích globální finanční a obchodní správy (Světová banka, MMF a WTO). Je spoluautorem několika knih a autorem mnoha článků o obchodní, průmyslové a finanční politice publikovaných v předních časopisech a novinách. Přispívá rovněž do mnoha zpráv Světové banky, WTO a MMF.

Pamětní medaile Univerzity Karlovy je ocenění, které lze udělit členům akademické obce univerzity, ale i osobám mimo akademickou obec, které významným dílem přispěly k rozvoji univerzity, některé z fakult či k oblasti vědy, vzdělanosti a akademických svobod. O udělení či neudělení medaile fakulty rozhoduje rektor. Medaile univerzity se udílí ve dvou stupních (zlatá a stříbrná), dále historická medaile univerzity a tematicky zaměřené pamětní medaile.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel. 222 112 179

Mobil: 721 108 836