TZ: Alice Němcová Tejkalová se stává spolukoordinátorkou projektu Worlds of Journalism Study

Alice Němcová Tejkalová se stává spolukoordinátorkou projektu Worlds of Journalism Study pro střední a východní Evropu

Děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová byla spolu s Verou Slavtchevovou-Petkovovou z University of Liverpool na mítinku v Madridu zvolena spolukoordinátorkou středoevropského a východoevropského regionu v rámci Worlds of Journalism Study.

Alice Němcová Tejkalová

 „Vážím si důvěry kolegyň a kolegů, kteří nás s Verou zvolili jednohlasně, což je pro nás velkým závazkem. Na spolupráci s nimi se moc těším a mám radost, že zkusíme vytvořit i speciální otázky do dotazníku určeného pro náš region, protože v něm zatím žádná podobně rozsáhlá studie nikdy neprobíhala a naše data o něm budou tedy velmi přínosná,“ uvedla Alice Němcová Tejkalová.

Worlds of Journalism Study (WJS) je největší srovnávací výzkumný projekt v oblasti žurnalistiky v historii, jehož cílem je pravidelné vyhodnocování stavu novinářské profese napříč zúčastněnými zeměmi. V minulosti již proběhly dvě vlny dotazníkového šetření mezi novináři, naposledy v 67 zemích světa, od roku 2020 bude probíhat sběr dat pro třetí vlnu výzkumu ve více než 75 zemích. Projekt má velkou odezvu v akademické obci, na jeho základě bylo publikováno několik desítek textů v prestižních odborných časopisech i knihách.

Posledním velkým publikačním počinem je souhrnná kniha z výsledků druhé vlny dotazování Worlds of Journalism: Journalistic Cultures Around the Globe, vydaná nakladatelstvím Columbia University Press v červnu tohoto roku. Doktorka Němcová Tejkalová je v ní spolu s docentem Filipem Lábem z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK (IKSŽ) jednou ze spoluautorek kapitoly Perceived Influences: Journalists‘ Awareness of Pressures on Their Work. Zajímavostí této studie je kromě celé řady dalších unikátních aspektů i její velká otevřenost. Po uplynutí období, kdy mají na data exkluzivitu pouze řešitelé, byl vždy celý dataset výzkumu zveřejněn na webu projektu, využít jej tedy mohou ve svých analýzách i výzkumnice a výzkumníci mimo struktury projektu.

Alice Němcová Tejkalová je s Filipem Lábem hlavní řešitelkou české části výzkumu od roku 2012, po posledním mítinku WJS v Madridu do týmu přizvali také kolegu z IKSŽ Jana Miesslera: „Potřebovali jsme posílit náš malý tým a přinést novou, čerstvou perspektivu. Navíc se chystáme znovu doplnit náš výzkum vizuální etnografií, jejíž pilotní realizace a publikace o ní s Kateřinou Svatoň Gillárovou ve významném časopisu Journalism Practice vzbudila mezi našimi kolegyněmi a kolegy zájem. Proto budeme v příštím roce vypisovat minimálně dvě tematicky zaměřené doktorandské pozice,“ vysvětluje Němcová Tejkalová.

A bez čeho by výzkum realizovat nešel? „Především bez novinářek a novinářů ochotných s námi své názory a postoje sdílet. A také bez podpory našeho institutu, za tu bych panu řediteli Končelíkovi chtěla poděkovat i takto veřejně,“ uzavírá děkanka Němcová Tejkalová.  

Další informace a českou zprávu z druhé vlny dotazníkového šetření naleznete na českých stránkách projektu.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836