TZ: Alessandro Testa z ISS obdržel prestižní ERC CZ Starting Grant

Alessandro Testa z ISS obdržel prestižní ERC CZ Starting Grant

Alessandro Testa z Institutu sociologických studií obdržel prestižní ERC CZ Starting Grant za projekt s názvem "The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe". Na jeho řešení získal 12 milionů korun. Program ERC CZ je určen na podporu kvalitních vědeckých projektů předložených do některé z výzev Evropské výzkumné rady.

Alessandro Testa

Testův projekt je ukotven v tradici kritické a historické antropologie náboženských vyznání a praktik ve střední-východní Evropě po roce 1989 a je postaven na použití historiografických a etnografických metod. Jedná se o první takto prestižní grant udělený humanitnímu projektu na UK.

Jsem velmi potěšen úspěchem, kterým obdržení tohoto grantu bezesporu je. Dává mi možnost dále rozvíjet mou práci a výzkum na ISS FSV UK. Zatímco v minulosti jsem výzkum prováděl samostatně, nyní mám možnost vytvořit a vést pětičlenný výzkumný tým, díky kterému bude možné výzkum zkvalitnit a zpřístupnit jej širšímu publiku. Chtěl bych poděkovat všem mým kolegům z institutu a celé FSV za podporu, které se mi dostává,“ uvedl Alessandro Testa.

Alessandro Testa má řadu výzkumných zájmů v oblastech antropologie, historie a etnologie Evropy. Zvláštní pozornost ve svém výzkumu věnuje náboženství. Je autorem čtyř knižních publikací a asi šedesáti recenzovaných článků a statí. Před příchodem na ISS působil Alessandro Testa jako “Lise Meitner” Post-doc na Univerzitě ve Vídni (2015 - 2017). Po absolvování PhD na Univerzitě v Messině působil jako hostující lektor na univerzitě v Tallinnu (2012). Mezi lety 2013 a 2015 působil jako postgraduální výzkumník na Univerzitě Pardubice v ČR. V roce 2014 působil také jako Visiting Scholar na Max Planck Institutu v německém Halle. Působil rovněž jako hostující lektor na univerzitách v Bratislavě, Lublani a na Islandu.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel. 222 112 179

Mobil: 721 108 836