Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar  

Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd

 

Dodatek č. 1

 

 k opatření děkana č. 36/2010

 

 

Název:

 

  Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar  

 

Účinnost:

 

1. 3. 2012

 

V Praze dne 17. února 2012

 

                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                             děkan fakulty

 

                                                                  

 

Cena za 1 hod. pronájmu v posluchárně č. 115  stanovuji takto:

 

Hollar

 

Posluchárna č. 115                             250,- Kč/hod.

 

Kapacita místnosti: 48 míst

Vybavení:

 

  • pevný dataprojektor
  • stolní PC, připojení k internetu
  • přípojná místa pro notebook u každého místa na sezení
  • místnost je pokryta WIFI

 

Z této ceny  může být poskytnuta ve zcela výjimečných případech sleva maximálně do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.

 

Cena je stanovena bez DPH.

 

 

 

   

                                                                                   PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                       děkan fakulty

 

Zpracovala:

 

Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení