Lidé na fakultě

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: zuzana.kotherova@fsv.cuni.cz

Místnost: č. 3009, Jinonice, budova B

CV

Ekonomie veřejného sektoru; Zdravotní politika; Veřejná ekonomie

Anti-vaccination movements a její dopady na zdravotní systém Zdravotní politika Refomy zdravotních systémů

Zdravotní systémy, zdravotní politika, reformy zdravotnictví, zájmové skupiny