Lidé na fakultě

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.