prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí
  • Vědecká rada
  • Garanti studijních programů
  • Kolegium děkana

E-mail: jaroslav.kucera@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 750 , +420 222 112 299

Místnost: č. 221, Pekařská 10

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících