Lidé na fakultě

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí
  • Vědecká rada
  • Garanti studijních programů
  • Kolegium děkana

Telefon: +420 222 112 299 , +420 251 080 287

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících