Lidé na fakultě

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Působiště:

  • Katedra sociologie

Telefon: +420 251 080 234

Osobní webová stránka

Místnost: č. 3073, Jinonice, budova A

  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Diversity and Local Contexts : Urban Space, Borders, and Migration. 2017.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Eva Davidová a její životní milníky. 2017.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Sharing Migration Experience. 2017.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Czech and Slovak Romani on the path abroad: Migration and human personality. 2018.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Political Participation and Legitimization of Power. The State and the Family: A Romani Case. 2018.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Discourse on Public Spaces: Praguers in the Process of Globalization Changes and the Neoliberal Economy. 2017.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Romani Political Participation and Legitimization of Power Relations in the Czech Republic. 2018.
  • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Not only moving bodies: contested and transforming concepts in migration studies. 2017.

Úvod do sociální antropologie, Urbánní antropologie, Národy a nacionalismus, Antropologie Evropské Unie, Hranice a mezinárodní migrace

Antropologie migrací Urbánní antropologie Romové Antropologie Evropy