Opatření děkanky č. 58/2018 - NEPLATNÉ

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání „Spring University Prague 2019: Project Europe at a Crossroads“ Jarní škola IMS FSV UK 2019 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 58/2018

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

„Spring University Prague 2019: Project Europe at a Crossroads“

Jarní škola IMS FSV UK 2019

 

Účinnost:

1. 1. 2019

V Praze dne 21. prosince 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 860 EUR za osobu a pobyt.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 31/2017.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení