Opatření děkanky č. 32/2019 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 32/2019 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 32/2019

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

„Spring University Prague 2020: European Identity between Unity and Diversity: Problems and Challenges“

Jarní škola IMS FSV UK 2020

 

Účinnost:

15.  12. 2019

V Praze dne 14. listopadu 2019

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 860 EUR za osobu a pobyt.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 58/2018.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení