Opatření děkanky č. 16/2020-NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 16/2020-NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 16/2020

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Online Winter School 2021: „InternationalRelations in Challenging Times - The Multifaceted Impacts of the COVID-19Pandemic"

Online zimní škola IMS FSV UK 2021

 

Účinnost:

1. 11. 2020

V Praze dne 13. října 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 300 EUR za osobu.

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 11. 2020 a ruší opatření děkanky č. 32/2019, 12/2019, 11/2018.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení