Opatření děkanky č. 15/2020 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 15/2020 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 15/2020

 

Název:

Změna opatření děkana 22/2015 Propagační předměty určené k přímému prodeji  ve znění opatření děkanky č. 1/2020 – změna přílohy č. 1

 

Účinnost:

1. 10. 2020

V Praze dne 30. září 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

V opatření děkana č. 22/2015 Propagační předměty určené k přímému prodeji ve znění opatření děkanky č. 1/2020 se s účinností od 1. 10. 2020 mění příloha č. 1. Kolekce oblečení a doplňků FSV UK, ceník.

 

 

Příloha:

1. Kolekce oblečení a doplňků FSV UK, ceník od 1. 10. 2020.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Jakub Říman

vedoucí oddělení pro vnější vztahy