Opatření děkanky č. 12/2019 - NEPLATNÉ

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání „Summer University Prague 2019: "European Identity between Unity and Diversity: Problems and Challenges" - Letní škola IMS FSV UK 2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 12/ 2019

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

„Summer University Prague 2019: "European Identity between Unity and Diversity: Problems and Challenges" - Letní škola IMS FSV UK 2019

 

Účinnost:

15. 3. 2019

V Praze dne 5. března 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 990 EUR za osobu a pobyt.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 31/2017
 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

Za správnost:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení