Opatření děkanky č. 10/2019 - NEPLATNÉ

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Geopolitical Studies Summer School 2019: Europe in troubled times: the future of the European geopolitics – LŠ IPS 2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 10/2019

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Geopolitical Studies Summer School 2019: Europe in troubled times: the future of the European geopolitics – LŠ IPS 2019

 

Účinnost:

1. 2. 2019

V Praze dne 30. ledna 2019

PhDr. Alice Tejkalová Němcová, Ph.D.

děkanka fakulty

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 290 EUR (platba do 15. 3. 2019)/ 390 EUR (platba do 15. 5. 2019)/ 450 EUR (platba po 15. 5. 2019) za osobu.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení