Opatření děkanky č. 1/2020 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 1/2020 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 1/2020

Název:

Změna opatření děkana 22/2015 Propagační předměty určené k přímému prodeji – změna přílohy

Účinnost:

1. 1. 2020

 

V Praze dne 30. prosince 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

V opatření děkana č. 22/2015 Propagační předměty určené k přímému prodeji se s účinností od 1. 1. 2020 mění příloha č. 1. Kolekce oblečení a doplňků FSV UK, ceník k 1. 1. 2019.

 

Příloha:

1. Kolekce oblečení a doplňků FSV UK, ceník k 1. 1. 2020

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Jakub Říman

vedoucí oddělení pro vnější vztahy