Opatření děkanky 11/2018 - NEPLATNÉ

Stanovení cen placeného programu Letní seminář Nationalism, Religion and Violence in Europe 2018 – Letní seminář IMS FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 11/2018

 

Název:

Stanovení cen placeného programu Letní seminář Nationalism, Religion and Violence in Europe 2018 – Letní seminář IMS FSV UK

 

Účinnost:

1. 3. 2018

 

V Praze dne 28. února 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 


 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 750 EUR za osobu a pobyt.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 13/2014.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení