PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: karolina.dobiasova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 454

Vedené práce

Místnost: č. 3008, Jinonice, budova B

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JSB 547 a JSM 609 Rodinná politika; JSM 516 Sociální politika v perspektivě životního cyklu; JSM 508 Psaní diplomové práce; JSB 522 a JSB 027 Sociální politika jako společenská praxe; JSB 026 a JSB 521 Úvod do sociální politiky

Rodinná politika (zaměření zejména na rodiny se specifickými potřebami) Zdravotní politika (podpora zdraví, zdravotní politika ve vztahu k vybraným vulnerabilním skupinám – migranti, etnické menšiny) Sociální politika (zejména politika dlouhodobé péče o seniory) Alkoholová politika v ČR

Granty v posledních 5 letech: Grantová agentura České republiky 17-01116S „Občanská angažovanost a politika zdravotní péče.“ (2017 – 2019; hlavní řešitel PhDr. Dino Numerato, Ph.D.) Grantová agentura České republiky 16-14292S "Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?" (2016-2018; hlavní řešitel Martin Nekola, Ph.D.) EEA/NORWAY Grants CZ07 „Health determinants and health inequalities in the Czech Republic and Norway: lessons, challenges and perspectives of cooperation“ (2014-2015) COST Action IS1103 - "Adapting European health systems to diversity" (ADAPT) Equi-Health project: Fostering health provision for migrants, the Roma, and other vulnerable Groups (2010 - 2015)

sociální politika, rodinná politika, alkoholová politika, podpora zdraví, migrační politika

dlouhodobá péče o seniory, problematika pečujících osob, alkoholová politika, migrace a zdraví