PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: karolina.dobiasova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Vedené práce

Místnost: č. C227, Jinonice, budova C

ResearcherID: M-4571-2017

Scopus Author ID: 23485035800

ORCID ID: 0000-0001-9384-1076

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • DOBIÁŠOVÁ, Karolína - TUŠKOVÁ, Eva. Případová studie 2: Vývoj systému péče o duševní zdraví v České republice. Zdravotnické reformy v České republice a na Slovensku po roce 2000. 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 36-63. ISBN 0-000-00000-0.
  • DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Soukromoprávní pojištění zdraví. In: ŠÁMALOVÁ, Kateřina - VOJTÍŠEK, Petr. Sociální správa. Organizace a řízení sociálních systémů.. 1. vyd vyd. Praha 7: Grada, 2021, s. 185-188. ISBN 978-80-271-2195-3.
  • HNILICOVÁ, Helena - DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Migranti a veřejné zdraví ve světle výzkumů. In: RYCHLÍK, Jan. Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace. 1. vyd vyd. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010, s. 75-84. ISBN 978-80-254-8008-3.
  • TUŠKOVÁ, Eva - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - DUŠKOV, Ivan. An Overview of Mental Health in the Czech Republic. In: SCHEFFLER, Richard M. - SHUMWAY, Martha - CHERECHES, Razvan M.. Mental Health In Central And Eastern Europe : Improving Care And Reducing Stigma - Important Cases For Global Study. 1st ed vyd. New Jersey: World Scientific Publishing, 2020, s. 77-116. ISBN 978-981-12-0563-7.
  • TUŠKOVÁ, Eva - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - KOTHEROVÁ, Zuzana. Zdraví a jeho determinanty. Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. 1. vyd vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 9-22. ISBN 0-000-00000-0.
  • KOTHEROVÁ, Zuzana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Správa ochrany individuálního zdraví. In: ŠÁMALOVÁ, Kateřina - VOJTÍŠEK, Petr. Sociální správa : organizace a řízení sociálních systémů. 1. vyd vyd. Praha: Grada, 2021, s. 165-183. ISBN 978-80-271-2195-3.
  • MOURALOVÁ, Magdalena - PÁNSKÁ, Natálie - BARTÁK, Tomáš - DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Práce se zahraniční praxí při zkoumání veřejných politik. In: HEJZLAROVÁ, Eva - MOURALOVÁ, Magdalena - ŠTĚPÁNKOVÁ ŠTÝBROVÁ, Martina. Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít. 1 vyd. Praha: nakladatelství Karolinum, 2023, s. 443-468. ISBN 978-80-246-5561-1.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JSB 547 a JSM 609 Rodinná politika; JSM 516 Sociální politika v perspektivě životního cyklu; JSM 508 Psaní diplomové práce; JSB 522 a JSB 027 Sociální politika jako společenská praxe; JSB 026 a JSB 521 Úvod do sociální politiky

Rodinná politika (zaměření zejména na rodiny se specifickými potřebami)
Zdravotní politika (podpora zdraví, zdravotní politika ve vztahu k vybraným vulnerabilním skupinám – migranti, etnické menšiny)
Sociální politika (zejména politika dlouhodobé péče o seniory)
Alkoholová politika v ČR

Granty v posledních 5 letech:
Grantová agentura České republiky 17-01116S „Občanská angažovanost a politika zdravotní péče.“ (2017 – 2019; hlavní řešitel PhDr. Dino Numerato, Ph.D.)
Grantová agentura České republiky 16-14292S "Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?" (2016-2018; hlavní řešitel Martin Nekola, Ph.D.)
EEA/NORWAY Grants CZ07 „Health determinants and health inequalities in the Czech Republic and Norway: lessons, challenges and perspectives of cooperation“ (2014-2015)
COST Action IS1103 - "Adapting European health systems to diversity" (ADAPT) Equi-Health project: Fostering health provision for migrants, the Roma, and other vulnerable
Groups (2010 - 2015)

dlouhodobá péče o seniory, problematika pečujících osob, alkoholová politika, migrace a zdraví

sociální politika, rodinná politika, alkoholová politika, podpora zdraví, migrační politika