Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.

Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: marketa.supa@fsv.cuni.cz , marketa.supa@fsv.cuni.cz , marketa.zezulkova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 296 , +420 608 828 053

Vedené práce

Místnost: č. H124, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 57189073495

ORCID ID: 0000-0002-4465-0238

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJM191 M Level: Children & Media JJM009 M Level: Future Media Experiences JJM348 & JJM349 D & M Levels: Competencies and Skills for International Academia and Consultancy

PRIMUS 2020-2022 Integrální výzkum textu a četby - Spoluřešitelka za FSV UK, Hlavní řešitelka za FF UK Anežka Kuzmičová

TAČR ÉTA 2018-2021 TL01000253 Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů - Hlavní řešitelka

Postdoktorský grant FSV UK 2016-2018

RRTV 2015/2016 Stav Mediální Gramotnosti Populace ČR

Short-Term Scientific Mission (STSM) award 2015/2016 by COST Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigLitEY)

EUADS & UKLA 2014 Researh Grant: Media Studies for Media Literacy: Mapping the Impact

Santander Mobility Award 2014, 2013

PGR Development Fund 2014, 2012

Bournemouth University PhD Bursary 2011-2014

Odborná asistentka na Katedře mediálních studií
Vedoucí Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK
Členka komise Grantové Agentury UK za Mediální studia
Členka NESET - EU poradenská síť odborníků v oblasti sociální dimenze vzdělávání
Hodnotitelka vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací VaVaI pro Úřad vlády ČR
Affiliated Faculty v Media Education Labu v USA
Fellow v Centre for Excellence in Media Practice ve Velké Británii (VB)
Fellow of Higher Education Association ve VB
Assistant Editor of Media Education Research Journal (MERJ) ve VB

děti a dětství; mediální zkušenost; mediální gramotnost a vzdělávání; participační výzkum; holismus