Lidé na fakultě

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mikroekonomie a matematických metod
  • Kolegium děkana

E-mail: svarcova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 315 , +420 222 112 310