Lidé na fakultě

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mikroekonomie a matematických metod
  • Kolegium děkana

E-mail: natalie.svarcova@fsv.cuni.cz , svarcova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 315 , +420 222 112 310

Místnost: č. O408, Opletalova 26