RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.

RNDr. Miroslava Klejnová, CSc.

Působiště:

 • Centrum pro sociální a ekonomické strategie

E-mail: klejnova@fsv.cuni.cz , maskovam@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 224 090 514

Místnost: č. 219, Celetná 20

Scopus Author ID: 55269087200

ORCID ID: 0000-0002-8175-2735

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Populační vývoj ve světě jako oblast strategického zájmu. In: BALABÁN, Miloš - LUDVÍK, Jan - STEJSKAL, Libor. Strategické trendy globálního vývoje. 1. vyd vyd. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím Nakladatelství Roman Karpaš RK, 2012, s. 78-84. ISBN 978-80-87100-20-2.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Kvalita života. Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, s. 298-304. ISBN 978-80-86429-86-1.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. Kritéria společenského vývoje. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 17-20. ISBN 978-80-246-1655-1.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Kvalita a udržitelnost života. Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s. 11-20. ISBN 80-86429-45-8.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Populační vývoj, rodina a zdraví. Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s. 74-91. ISBN 80-86429-45-8.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Lidé (populační vývoj, rodina, zdraví, hodnoty). Zpráva o stavu země : strategické volby, před nimiž stojí. 1. vyd vyd. Praha: UK FSV CESES, 2004, s. 11-13. ISBN 80-254-5046-5.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava - HÁVA, Petr. Cíl 5 : Zlepšit zdraví matek. Rozvojové cíle tisícíletí : cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení : Česká republika. 1. vyd vyd. Bratislava: UNDP, 2004, s. 35-39. ISBN 92-95042-04-2.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava - HÁVA, Petr. Cíl 6: Boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi. Rozvojové cíle tisícíletí : cesta ke snižování chudoby a sociálního vyloučení : Česká republika. 1. vyd vyd. Bratislava: United Nations Development Programme, 2004, s. 41-46. ISBN 92-95042-04-2.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Demografický vývoj, rodina, zdraví. Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika 2003 : odkud přicházíme, co jsme a kam jdeme?. 1. vyd vyd. Praha: MJF, 2003, s. 10-16. ISBN 80-86284-33-6.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Population development, family, health care. Human development report - The Czech Republic 2003 : Where do we come from, what are we and where are we going?. 1st ed vyd. Praha: MJF, 2003, s. 10-17. ISBN 80-86284-34-4.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Věková struktura. Populační vývoj České republiky 1990-2002. 1. vyd vyd. Praha: Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK, 2002, s. 13-22. ISBN 80-902686-8-4.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava - DRHOVÁ, Zuzana. The quality and sustainability of life as a criterion of societal development. In: POTŮČEK, Martin. Capacities of governance in the Czech Republic. 1st ed vyd. Praha: Matfyzpress, 2008, s. 129-143. ISBN 978-80-7378-038-8.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Populace. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 83-124. ISBN 978-80-246-1655-1.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Problémy s demografickým stárnutím. Demografie (nejen) pro demografy. 3. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 214-225. ISBN 978-80-7419-012-4.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Vývoj populace, rodina, zdraví, bydlení. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg, 2002, s. 203;228. ISBN 80-86349-06-3.
 • MAŠKOVÁ, Miroslava. Age structure. Population development in the Czech Republic 1990-2002. 1st ed vyd. Prague: Faculty of Science, Charles University, 2002, s. 13-23. ISBN 80-86746-00-3.
 • BEDNAŘÍK, Aleš - MAŠKOVÁ, Miroslava. Modernizace očima nositelů konzervativních tradic a nositelů modernizačních změn. Češi na cestě za svojí budoucností : budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. 1. vyd vyd. Praha: G plus G, 2003, s. 88-124. ISBN 80-86103-71-4.
 • BEDNAŘÍK, Aleš - HAVRDA, Marek - MAŠKOVÁ, Miroslava. Sociální soudržnost. In: FRIČ, Pavol. Česká soda v Evropské unii : scénáře strategického chování ČR v EU. 1. vyd vyd. Praha: G plus G, 2004, s. 48-76. ISBN 80-86103-74-9.
 • FRIČ, Pavol - JEŘÁBEK, Hynek - KALOUS, Jaroslav - MAŠKOVÁ, Miroslava - PRUDKÝ, Libor - PURKRÁBEK, Miroslav - VESELÝ, Arnošt. Životní strategie obyvatelstva ČR. Putování českou budoucností. 1. vyd vyd. Praha: Gutenberg, 2003, s. 18-58. ISBN 80-86349-09-8.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících