Janusz Salamon, Ph.D.

Janusz Salamon, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: janusz.salamon@fsv.cuni.cz , janusz.salamon@univ-oxford.com

Vedené práce

Místnost: č. 206, Pekařská 16

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11230&ustav=23-KP&dobor=&vedouci=37117&ze_vsech_fakult=0&stupr=&fulltext=&fulltext_kde%5b%5d=nazev&skr=&skr_obhajeni=&dtyp=&kterep=all&pocet=&f=find&do=main&order=d.dskr&sort=desc

JANUSZ SALAMON, M.Phil. (Oxford University), Ph.D. (Jagiellonian University). Specializace: morální a politická filosofie, mezikulturni hodnotová teorie, globální etika, globální filosofie. Šéfredaktor ‘European Journal for Philosophy of Religion’; prezident European Society for Philosophy of Religion; člen výzkumného centra John Hick Centre at the University of Birmingham, UK; redaktor knižní série ‘Bloomsbury Studies in Global Ethics’; člen redakce ‘Journal of East-West Thought’.