doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Působiště:

  • Fakulta sociálních věd
  • Katedra makroekonomie a ekonometrie
  • Kolegium děkana

E-mail: cahlik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 318

ResearchID: A-2258-2008

Scopus Author ID: 6603034597

ORCID ID: 0000-0003-4243-9428

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • CAHLÍK, Tomáš. Česká republika po vstupu do EU. In: KABELE, Jiří - MLČOCH, Lubomír. Institucionalizace (ne)odpovědnosti : globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 240-254. ISBN 80-246-0431-0.
  • CAHLÍK, Tomáš - JIŘINA, Marcel. Knowledge restructuring during scientific filed development. In: ŽIŽKA, Jan. AIT '96: artificial intelligence technique: the third international workshop. 1st ed vyd. Brno: PC-DIR, 1996, s. 136-143. ISBN 80-85895-07-2.
  • CAHLÍK, Tomáš. Hospodářský vývoj světa. In: DOUCEK, P.. Ekonomika v Evropské unii a budování informační společnosti : sborník doktorského semináře Točná, 2004. Praha: Oeconomica, 2004, s. 6-10. ISBN 80-245-0810-9.
  • CAHLÍK, Tomáš - SLAVÍK, Ctirad - POKUTOVÁ, Soňa. Human Capital Mobility II. In: KOTÁBOVÁ, Věra - PRÁZOVÁ, Irena - SCHNEIDER, Ondřej. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. II, Ekonomie, Politologie. 1st ed vyd. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 18-32. ISBN 80-86732-35-5.
  • CAHLÍK, Tomáš - HANZÁK, T. - HANZÁKOVÁ, J. - JIŘINA, Marcel. Convergence of the Consumption Structure in the CR towards EU. In: NOVOTNÝ, Zdeněk. European integration: local and global consequences : international conference : September 15-19, 2004, Brno, Czech Republic : conference proceedings. 1st ed vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004, s. 1-16. ISBN 80-7355-023-7.
  • CAHLÍK, Tomáš - PESSROVÁ, H.. Měření výzkumné aktivity : aktuální tendence. In: MERTLÍK, Pavel. Proceedings of the Annual Conference of the CES. 2. přeprac vyd. Praha: Czech Economic Society, 2004,
  • REICHLOVÁ, Natálie - CAHLÍK, Tomáš - HLAVÁČEK, Jiří - ŠVARC, Petr - CHYTILOVÁ, Julie. Multiagent approaches in economics. In: LUKÁŠ, Ladislav. Mathematical methods in economics 2006. 1st ed vyd. Pilsen: University of West Bohemia, 2006, s. 77-98. ISBN 80-7043-480-5.