doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

Působiště:

  • Katedra makroekonomie a ekonometrie
  • Kolegium děkana

E-mail: cahlik@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 318

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících