doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: fric@fsv.cuni.cz , fric@mbox.fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946 , +420 267 224 235

Místnost: č. C228, Jinonice, budova C

Scopus Author ID: 7103107797

ORCID ID: 0000-0001-5793-0880

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • FRIČ, Pavol - PATEROVÁ, Hana - BEDNAŘÍK, Aleš. Vůdcovské chování českých elit. In: KORTUSOVÁ, Mirka. Česká republika v Evropské unii : proměny a inspirace : sborník příspěvků z konference Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2.-3. listopadu 2006 v Praze 1. vyd vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2007, s. 34-44. ISBN 978-80-239-9568-8.
  • FRIČ, Pavol. Strategické myšlení veřejnosti a politických elit. In: NĚMEC, Jan - ŠŮSTKOVÁ, Markéta. III. kongres českých politologů 1. vyd vyd. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 192-204. ISBN 978-80-902176-0-7.
  • FRIČ, Pavol. Perspektive thinking of the Czech elites. In: POTŮČEK, Martin - SLINTÁKOVÁ, Barbora. The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology Praha: CESES FSV UK, 2005, s. 68-83. ISBN 80-254-5052-X.
  • FRIČ, Pavol. Social movements and non-profit sector theories: an organizational view. In: KABELE, Jiří. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. I, Sociologie, Prognostika a správa Praha: Matfyzpress, 2004, s. 393-400. ISBN 80-86732-35-5.
  • FRIČ, Pavol. Politiký vývoj ve střední Evropě po roce 1989 a jeho dopad na neziskový sektor. In: MACDONAGH-PAJEROVÁ, Monika - LEQUESNE, Christian. Demokracie v Evropě 1. vyd vyd. Praha: Prostor, 2006, s. 153-179. ISBN 80-7260-162-8.
  • FRIČ, Pavol. How to catch-up the West : the confrontation of the Czech public and elites strategies. In: GATNAR, Lumír - LANE, David A.. Popular opposition and support for different types of the EU integration 1st ed vyd. Brno: Tribun EU, 2007, s. 57-74. ISBN 978-80-7399-194-4.
  • FRIČ, Pavol. Strategic Behaviour Scenarios. In: POTŮČEK, Martin - NOVÁČEK, Pavel - SLINTÁKOVÁ, Barbora. The First Prague Workshop on Futures Studies Metodology 1st ed vyd. Praha: CESES papers. Methodology, 11/2004, 2004, s. 59-66.
  • FRIČ, Pavol. Democracy, Corruption and Political Consumerism. In: BOSANAC, Gordan - ZDRAVKOVIČ, Lana. Imagination castrated : a critical rethinking of the civil society (organisation) in contemporary society 1st ed vyd. Lublana: Center for Peace Studies, 2012, s. 125-130. ISBN 978-961-6455-73-2.