Lidé na fakultě

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Působiště:

 • Katedra veřejné a sociální politiky
 • Centrum pro sociální a ekonomické strategie
 • Vědecká rada
 • Oboroví garanti
 • Garanti studijních programů

E-mail: potucek@fsv.cuni.cz , potucek@mbox.fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 451 , +420 224 491 496

Místnost: č. 219, Celetná 20

 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí a jeho nezápadní aktéři. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Modulární přístup k tvorbě vizí a strategií pro Českou republiku. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Závěrem. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Conclusion. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Capacities of governance in the Czech Republic. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Czech national model of the welfare state : tradition and changes. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Introduction. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., National action plan on social inclusion 2004-2006. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Conceptual foundations of strategic governance. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Aktuální stav a perspektivy globálního vládnutí. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Innovations as a tool in strategic thinking : the Czech experience. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Will global public policy arise from global crisis?. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The concept of the neo-weberian state confronted by the multi-dimensional concept of governance. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Úvodem. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Transformaciones del Estado de bienestar en Europa central y del este. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Die Zukunft Europas aus dem Prager Blickwinkel. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Prostor strategických voleb pro českou společnost. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Tušené souvislosti paralelní krize vládnutí, ekonomiky a společenských věd. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Welfare state transformations in Central and Eastern Europe. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategic governance in the Czech Republic after 1989. 2009.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Governance in the Czech Republic in the area of globalisation and European integration. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální soudržnost jako podmínka kvality a udržitelnosti života. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategic governance and the Czech Republic : theoretical considerations, real-life performance. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Organizational structures. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Úvodem : výzvy pro tuto zemi. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Mental health care reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the present. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Kvalita a udržitelnost života. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Metamorphoses of welfare states in Central and Eastern Europe. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Decision theory and social policy dynamics. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Prostor strategických výzev a odezev. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Mental health policies and legislation. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The forgotten problem of mental illness : lost opportunities and glimmers of hope. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Česká veřejná politika jako vědní disciplina a jako předmět zkoumání. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vládnutí v České republice v době globalizace a evropské integrace. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Klíčové formy regulace ve vzájemných vztazích. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vývojové tendence. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategické vládnutí. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Introduction : good governance as a scarce resource in the Czech Republic. 2008.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Trh, stát a občanský sektor jako regulátory společenského vývoje. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Research training conference: Finance and delivery of mental health services in Central Europe. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Závěrem. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Does the Lisbon treaty matter? The Czech experience. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Czech Republic : tradition compatible with modernisation?. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Slovo úvodem. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Discussion on the Occasion of Forthcoming Czech Edition of the Book 'The Age of Fallibility'. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Social Capital, Economics, and Health: New Evidence. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Konceptuální základy strategického vládnutí. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Transformace sociálního státu v centrální a Východní Evropě. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Welfare state transformations in central and Eastern Europe. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategické vládnutí a Česká republika po roce 1989. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Proměny státu. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Does Europe need a lingua franca to discuss public affairs?. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Changing Forms of State Intervention in Social Protection - their Effects on Social Citizenship Rights. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Evropské a národní strategie sociálního začleňování - teorie a praxe. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech public policy as a scientific discipline and object of research. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The New Social Europe: A Turn in the Program Orientation of the European Left?. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategické vládnutí a Česká republika. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Český národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Impact of European Integration on 'Domestic' Democracy in the EU Member States. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Ordinary People in Public Policy. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., History of corporatism theories in understanding contemporary European societies. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Konceptuální základy strategického vládnutí. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Koncept strategického vládnutí a možnosti jeho uplatnění v analýze české veřejné politiky. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., European Identity. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategické vládnutí : konceptuální základy. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Moc médií a média moci. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika - křest. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika : most přes rozbouřené vody?. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Poradní sbor CESES. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategic governance in Central and Eastern Europe : from concepts to reality. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Setkání s českými spoluautory publikace Veřejná politika. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Evaluation of the national perspectives on civil society, citizenship and civic participation. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Divide & Pacify. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Workshop Spread of Excellence. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Dobré vládnutí. Správa věcí veřejných. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Úvodem. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Putování českou budoucností. 2003.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Co je sociální stát. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Human development report. Where do we come from, what are we, and where we are going?. 2003.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Literature review on civil society, citizenship and civic participation in the Czech Republic. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Manuál prognostických metod. 2006.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Umíme si vládnout?. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jak jsme na tom. A co dál? : strategický audit České republiky. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Umíme si vládnout?. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Modernizace sociálního státu v Evropě (panelová diskuse). 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Accession and social policy : the case of the Czech Republic. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public policy : bridge over troubled water? Alena Brunovska award lecture. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná správa a řízení ve veřejné správě : přístupy a reformy. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika jako proces. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zpráva o stavu země : strategické volby, před nimiž stojí. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Přístupy k veřejné politice. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Accession and social policy : the case of the Czech Republic. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální stát : vývojové trendy, ohrožení a rozvojové příležitosti do roku 2015. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika : most přes rozbouřené vody?. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jak se vyrovnat s budoucností. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Deficity a možnosti strategického řízení v ČR. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech experience with development of holistic approach in future studies. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Modernisierung des Sozialstaates in Europe (Podiumdiskusion). 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Umíme si vládnout? Část druhá : politické strany. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The future wheel on European integration. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Second Prague Workshop on Futures Studies Methodology. 2005.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika 2003 : odkud přicházíme, co jsme, kam jdeme?. 2003.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Enlargement of the European Union, globalization, and social policy in the new member states. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zrodí se z globální krize globální veřejná politika?. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vize. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Prognózy. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategie. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Koncepce : realizační plány a prováděcí metodiky. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Analýza vybraných teoretických konceptů řízení veřejné správy. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., New public management a její neoweberovská kritika. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech national action plan on social inclusion : did it matter?. 2007.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Tehdy a teď : česká společnost po 20 letech : reflexe očekávání a naplňování vývoje společnosti ČR mezi roky 1989 až 2009 očima sociálních vědců. 2010.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Rodící se nová ohrožení v neklidném světě. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Poznávání budoucnosti jako výzva. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., K metodologii sociálního prognózování. 2012.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zachraňme stát. 2012.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Kapitalismus, ale jaký?. 2012.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Rodící se nová ohrožení v neklidném světě. 2012.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Discourses on social rights in the Czech Republic. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Prognostické metody a jejich aplikace. 2012.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Cesty z krize. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jablko sváru: sociální politika. 2012.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The challenge of broadening the European public space. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Introduction. Social Rights, Active Citizenship and Governance int he European Union. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Hodnotové ukotvení sociálního prognózování. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Rodinná politika na regionální a lokální úrovni. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. 2011.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální doktrína České republiky. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Průvodce krajinou priorit I., II.. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Health policy reforms in the Czech and Slovak Republic as a political process. 2003.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vize pro dvacetiletou Českou republiku. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejné zájmy. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Priority issues and strategic concepts of the development of the Czech Republic. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategy in government : the United Kingdom experience. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The capacities to govern in Central and Eastern Europe. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Politika a politický marketing. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Nová sociální smlouva - klíč k politické legitimitě evropské integrace. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The capacity to govern in Central and Eastern Europe. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Millenium development goals : reducing poverty and social exclusion. Czech Republic. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Accession and social policy : the case of the Czech Republic. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public policy : bridge over troubled water?. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The capacities to govern in Central and Eastern Europe. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Cíl 4 : snížit dětskou úmrtnost. 2004.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. 2003.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Umíme si vládnout?. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Helath Policy Reforms in the Czech and Slovak Republic as a Political Process. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální stát - vývojové trendy, ohrožení a rozvojové příležitosti do roku 2015.. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., O čem je spor o dětské přídavky. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jak daleko dohlédne příští vláda?. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zanedbávat vzdělanost se nevyplácí. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Velká hra o budoucnost. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Osm hříchů státní správy. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Státy, které nemají ideu, zaniknou. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Reforma ústřední státní správy. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Rozhovor o Evropské unii. 2002.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Diskusní příspěvek na XVII. Akademickém sněmu AV ČR. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Arbeitslose Jugendliche und der gemeinnützige Sektor in der Tschechischen Republik: zukünftige Potentiale und Probleme. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Las políticas sociales en las Repúblicas Checa y Eslovaca: de la unidad a la diversidad. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Logika (a nelogičnosti) soustavy sociálních dávek v ČR. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Postavení vysokoškolského vzdělávání v krajině priorit pro Českou republiku. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech Social Reform after 1989 - Concepts and Reality. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Lidská práva a stát veřejných sociálních služeb. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Budoucnost vysokých škol je nejistá. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Vize: svět 2015, Evropa 2010, ČR 2015. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Potřeba předvídání možných budoucností. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jakou vizi pro Českou republiku?. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Uneasy Birth of Czech Civil Society. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Kvalita centrálního tozhodování - klíč k rozvoji veřejné politiky a společnosti. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Volba společnosti: Havel versus Klaus. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Ten Years After: The Third Sector and Civil Society in Central and Eastern Europe. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech state Reform: Needs and Obstacles. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Současné a budoucí problémy financování veřejné politiky. 2000.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná správa v komunikující společnosti. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Dilemata české sociální politiky. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Překážky a možnosti rozvoje českého občanského sektoru. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Chudoba a nerovnost příležitostí v České republice. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jak zvládat nezaměstnanost? Inspirace ze zahraničí. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Trh, demokracie a sociální politika. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Obchází nás strašidlo globalizace?. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Názory občanů na systém finanční pomoci státu rodinám s dětmi. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., A co stát?. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Hodnocení problémových oblastí veřejného života českou veřejností. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Místo sociálního partnerství ve formování demokracie. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Not only the Market. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Welcome address. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Křižovatky české sociální reformy. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Problém nezaměstnanosti: inspirace ze zahraničí (2). 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Havel versus Klaus: public policy making in the Czech Republic. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Politika v období přechodu. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Formatioon of Social Policies in Visegrad Countries. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Spory o povahu české sociální reformy. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Teorie a praxe české sociální politiky. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Výsledky výzkumů názorů občanů a představitelů místní správy na sociální zabezpečení, odbory a tripartitu. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jak naše politika slouží společnosti. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Splitting Welfare State: the Czech and Slovak Cases. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Hodnocení událostí ve veřejné politice podle poměrových škál. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., How Czechs Reflect on the Tasks and Transformation of the Public Sector. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Markets, States and Social Citizenship in Central and Eastern Europe. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální politika. 1997.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Corporatist democracy - yes or not?. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech Society at the End of Millenium. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Český stát nezbyteně potřebuje strategickou vizi pro budoucnost. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Česká sociální doktrína: Jak dál?. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., K vývoji struktury sociálního zabezpečení v ČR. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Má Česká republika na víc?. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Analytické a interpretační schéma výzkumu. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Mohou vánoce inspirovat politiky? Aneb nevěcné tahanice jsou směšné. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Pohled z Vídně na českou politiku. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Problémy nevyřeší ideologičtí rytíři zprava ani zleva. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Program je dobrý, lepší než u předchozí vlády. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public Administration and Social Policies in Central and Eastern Europe. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Rakousko blízké - a přece vzdálené. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sládkovci a důchodci umožnili pravici nečekaný reparát. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Smráká se nejen nad profesory. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální politika ve společnosti vzdělání, spoluúčasti a solidarity. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Straníci více riskovali. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Théorie et application de la politique sociale Tcheque. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zatím se neprosadili. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Občianská spoločnosť a nové 'společenské zmluvy'. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Návrh strategie reformy veřejné správy České republiky. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Porovnanie vývoja českej a slovenskej sociálnej politiky po roku 1989. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Století - věk příšer? Rozhovor. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Analytické a interpretační téma výzkumu. 1998.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Budování demokracie je otevřený proces. 1996.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Česká společnost a dva typy demokracie. 1996.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public and social policy programm at Charles University Prague. 1996.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Trh, demokracie a sociální politika. 1996.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika v poznatcích analýz veřejněpolitických událostí. 1996.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Co získáme a co ztratíme? Dětské přídavky univerzální nebo adresné?. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Česká sociální politika po listopadu 1989: problémy a perspektivy. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Faktory, aktéři a problémy sociální politiky v ČR. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Fetiš adresnosti sociálních dávek. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Formation and Implementation of Social Policy in the Czech Republic as a Political Process. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jak jsme nastražili past sami sobě. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Jakou tripartitu?. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Korporativismus u nás má svou tradici a místo. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Korporativismus v České kotlině?. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Lidské hodnoty a sociální transformace. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Neuralgické body české sociální politiky. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Neuralgické body české sociální politiky. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Neuralgické body vývoje sociální politiky v České republice. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Normalizace ve společenských vědách, můj život v normalizaci. Sborník z korespondenčního sympozia.. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Potřebujeme tripartitu?. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Reflection on Emerging Social Policies in Central and Eastern Europe. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální politika. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Sociální politika je službou veřejnosti. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika jako proud praxe a poznání. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Záleží vládě na rodinách s dětmi?. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Analýza událostí veřejné politiky v České republice I. díl. Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Social Security Sector. 1995.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Úvodní proslov. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Manuál - příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit startegického řízení v krajích. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Centrální politické rozhodování v české republice 2. díl. 1999.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Fungování státní správy na centrální úrovni : vybrané problémy. 2001.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Konceptuální rámce v teorii a praxi veřejné politiky. 2014.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Stát na šikmé ploše. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Nová sociální smlouva - klíč k politické legitimitě evropské integrace. 2014.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Polityka społeczna Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. 2013.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., A New Social Contract : The Key to European Integration's Political Legitimacy. 2014.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Programs to Enhance Human Potential vs. Socio-Political Reality : The Czech Story. 2014.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Catching up in security excellence : the case of EUSOC in Central and Eastern Europe. 2014.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Czech Pension Reform: How to Reconcile Equivalence with Fiscal Discipline. 2015.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Kontinuita a změna, nebo kontinuita změn?. 2014.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public policy in the Czech Republic: historical development and its current state. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Policy analysis in the Czech Republic and the Influence of supranational organisations. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Odborníci versus politici: jak se připravovala česká důchodová reforma. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Who Has had the Main Say in the Path of the Czech Pension Reform: Politicians, Experts - or Both?. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Veřejná politika. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Zavedení a zrušení druhého důchodového pilíře jako souboj advokačních koalic. 2017.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Důchodová reforma: Návod, jak smířit ekvivalenci s fiskální diciplínou. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Holistic societal foresighting: the Czech experience. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., The Role of Politicians and Experts in the Preparation of the Czech Pension Reform. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Public Policy : A Comprehensive Introduction. 2017.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Rivalry of advocacy coalitions in the Czech pension reform. 2016.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Odborná komise pro důchodovou reformu, její činnost a výstupy. 2017.
 • prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc., Strategic governance : conceptual foundations. 2006.