Mgr. Ivan Petrúšek

Mgr. Ivan Petrúšek

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: ivan.petrusek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 215

Místnost: č. B220, Jinonice, budova B

ResearchID: F-1700-2018

ORCID ID: 0000-0002-2554-2872

Rok vydání

Monografie

  • JEŘÁBEK, Hynek - REMR, Jiří - TRUSINOVÁ, Romana - MORAVCOVÁ, Lucie - BLAHOVEC, Václav - PACÁKOVÁ, Hana - PROCHÁZKOVÁ, Pavla - PATÁKOVÁ, Michaela - PETRÚŠEK, Ivan - ROEDLOVÁ, Adéla. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 316 s. ISBN 978-80-7419-117-6.

Kapitoly v monografiích

  • PETRÚŠEK, Ivan. Postoje k přerozdělování příjmů. Sociální stát, nerovnosti, politika: Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2020, s. 68-89. ISBN 978-80-7419-302-6.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících