Analýzy CESES upozorňují na témata, která hýbou společností, říká nový vedoucí Arnošt Veselý

Analýzy CESES upozorňují na témata, která hýbou společností, říká nový vedoucí Arnošt Veselý

S novým vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie Arnoštem Veselým o poslání CESES, jeho současných výzkumných projektech a neřešených problémech české společnosti.

Arnošt Veselý

Před čtyřmi měsíci jste se stal ředitelem CESES. Jaká byla Vaše cesta na tuto pozici?

Na CESES nejsem žádným nováčkem, pracuji zde s menším či větším úvazkem už od jeho založení v roce 2000. Znám tedy důvěrně jeho agendu, chod pracoviště a samozřejmě i tým lidí, který tu pracuje. Nyní je to však poprvé, co zde zastávám vedoucí pozici, to je pro mě beze sporu nová zkušenost.

Jak byste stručně čtenářům, kteří ještě o CESES nikdy neslyšeli, představil jeho poslání?

Poslání našeho centra je rozmanité, ale stručně by se dalo říct, že naším hlavním posláním je navrhovat řešení společenských problémů a napomoci tomu, aby politické rozhodování bylo racionálnější, systematičtější a efektivnější. Zároveň se věnujeme tvorbě analýz, která předjímá budoucí vývoj v určité problematice.

Skoro deset let jste byl také vedoucím katedry veřejné a sociální politiky na Institutu sociologických studií. Liší se způsob vedení katedry a Centra hodně?

Určitě ano. Na rozdíl od katedry je CESES primárně výzkumné nikoli výukové pracoviště, hlavní agendu tvoří příprava a realizace výzkumných projektů, na jejichž financování je existence centra závislá. Neustále tedy komunikujeme se zadavateli z řad státních institucí, v současné době např. vedeme jednání s několika ministerstvy o možné spolupráci. Podáváme různé projekty. Jak ale můžete vidět kolem sebe (ukazuje ven na chodbu, kde je naskládán nábytek, pozn. autora), řešíme i běžné provozní věci a administrativu, v současné době se již začínáme pomalu připravovat na stěhování CESESu do objektu ve Voršilské.

Jaké projekty teď na CESES řešíte?

V současné době zakončujeme projekt s názvem „Využití sociálně-vědních poznatků v rozhodování“ realizovaný ve spolupráci Technologickou agenturou ČR. Dělali jsme jej pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho cílem bylo zpracování metodiky, která pomůže lepšímu využití sociálně-vědních poznatků ve strategickém rozhodování nejen tohoto resortu.

Na počátku jsou naopak dva projekty opět ve spolupráci s Technologickou agenturou. První z nich, který vede profesor Potůček, se zabývá řešením dlouhodobých strategických úloh, jako je například důchodová reforma. Druhý, pod vedením docenta Fryče, má za cíl navrhnout možná řešení pro větší zapojení občanů do rozhodování o veřejných záležitostech.

Jak vlastně vznikají témata Vašich projektů? Řídíte se poptávkou státních institucí nebo přicházíte i s vlastní iniciativou?

Vznikají oběma způsoby, které uvádíte. Důležitou úlohou CESES je nastolování témat, která vidíme jako důležitá pro současnou společnost, proto se snažíme být v tomto směru aktivní.

Vždy se proto snažíme o konstruktivní jednání s konkrétním zadavatelem. Často dochází k tomu, že coby strana zastupující akademickou sféru vidíme některou problematiku jinýma očima a s jinými prioritami než státní instituce. Koncept projektu je pak výsledkem shody a průnikem priorit, kterou společně se zadavatelem nalezneme. Ceníme si proto a snažíme se spolupracovat s těmi, kteří k té problematice přistupují s otevřenou myslí.

Co osobně považujete za současná hlavní společenská témata, kterým je třeba se věnovat?

Těch témat je celá řada. Pokud bych měl ale jmenovat nějaký obecný trend, který považuji za klíčový co do řešení, tak je to změna poptávky po kvalitě veřejných služeb. Mým odborným tématem je školství a zde je tento trend již nějakou dobu patrný. Nároky na kvalitu školství, a obecně veřejné služby, se stále zvyšují. V posledních deseti letech se zvýšila například poptávka po dobrých základních školách. Rodičům už není jedno, na jakou základní školu jejich děti půjdou, zakládají se soukromé školy apod. Nárůst nároků po kvalitě je dobře patrný v soukromém sektoru, který na zvýšené nároky občanů zpravidla reaguje dříve než veřejný sektor. Dalo by se říci, že jde o takovou zatím tichou a nepopsanou revoluci. A klíčovou otázkou pro tvůrce politik pak samozřejmě je, navrhovat politiky tak, aby veřejné služby byly co do kvality srovnatelné s těmi soukromými.

Zabývá se CESES tímto tématem?

Ano, moje odborné téma se týká problematiky, jak poskytovat lidem co nejkvalitnější vzdělání, se kterým budou spokojeni. V současnosti se dostáváme do bodu, kdy je toto třeba řešit, jinak budeme svědky vzniku dalších soukromých institucí suplujících nedostatečně kvalitní služby ve veřejném sektoru a prohloubení společenských rozdílů. Na to CESES dlouhodobě upozorňuje.

Je třeba říci, že CESES obecně v minulosti upozorňoval ve svých analýzách na mnoho věcí, které nakonec nastaly. Například na problematiku migrace, demografického stárnutí, rasové nesnášenlivosti a předsudků jsme upozorňovali již v roce 2000 v naší vůbec první publikaci Vize České republiky. A vidíme, že ta témata jsou dnes velmi aktuální.

Jaké akce pro veřejnost plánujete?

CESES se bude účastnit pořádání konference NISPA, která se bude konat v Praze příští rok v květnu. Je to velká konference institucí, které se zabývají veřejnou správou ve střední a východní Evropě. Paní děkanka nad ní převzala záštitu, CESES se bude účastnit jako spolupořadatel. Plánujeme také znovu pořádat menší workshopy pro odbornou veřejnost, v současné době vybíráme první témata.

A poslední otázka: Co Vás na CESES nejvíce baví? Po tolika letech působení to vypadá, že Vás pořád hodně zajímá.

Máte pravdu, CESES je skutečně má srdeční záležitost. Asi bych jmenoval dvě věci. Zaprvé to je unikátnost našeho Centra. V Česku existuje nespočet pracovišť, která podobně jako my analyzují problémy. Ovšem žádné z nich nenavrhuje možné varianty jejich řešení. My se vždy na základě výsledků nějaké analýzy ptáme, co se s problémem dá dělat, zvažujeme různé scénáře, které spolu s návrhem jejich řešení tvoří nedílnou součást výstupů našich projektů. Dále musím říct, že je tu úžasný kolektiv. Za dobu, co na CESES působím, jím prošla celá řada skvělých lidí. Atmosféra je od samého počátku přátelská, skoro bych řekl rodinná, zároveň ale produktivní.

Přeji Vám, ať se daří i nadále, a děkuji Vám za rozhovor.

 

Rozhovor vedl Jakub Říman, tiskový mluvčí FSV UK.

Foto: Iniciativa pro úspěch každého žáka