Research Projects

Czech Science Foundation

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

17-05581S

Facing the Pressures of Internationalization and Securitization: Changing Security Policies of European States

doc. Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.

2017-2019

17-10543S

Global bureaucracy: The politics of international organizations staffing

Michal Parízek, Ph.D., Dr. rer. pol.

2017-2019

17-18584S

Innovations in Ethnic Entrepreneurship and Emerging Everyday Multiculturalism. Vietnamese Diaspora in the Czech Republic

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

2017-2019

17-17085S

Dynamics and forms of citizen online participation in the Czech Republic in response to the European migration crisis

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

2017-2019

17-02521S

Poverty as Media Spectacle: Shaming the Low-Income People on Reality Television and Internet

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

2017-2019

17-01116S

Civic engagement and the politics of health care

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

2017-2019

17-09119Y

Family structure and the quality of life

Barbara Pertold Gebická, Ph.D.

2017-2019

18-18760S Transactional Activism: Czech Advocacy Organizations in Comparative Perspective doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 2018-2020
18-23993S The Cultural Conditionality of the Modern Approach towards Legal Otherness: A Socioanthropological Perspective Mgr. Tomáš Ledvinka , Ph.D. 2018-2020
18-10042S Role of Intimacy in the Czech Home Birth Controversy Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D. 2018-2020
18-25924S Transnational Populism and European Democracy doc. Paul Blokker, Ph.D. 2018-2020
18-13807S Paul Lazarsfeld’s methodology and its applications in political sociology and communications studies (1950-1976 prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 2018-2020
18-02513S Meta-Analyses of Stock Return Determinants doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 2018-2020
18-21011S Tax havens and financial secrecy doc. Petr Janský, Ph.D. 2018-2020
19-06841S The Effect of Populism on Young Citizens Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 2019-2021
19-02986S Individual and contextual predictors of policy instruments attitudes prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 2019-2021
19-08512S Dynamics of the churches´ moral economies in the Czech Republic and Slovakia in the context of restitutions and separation of church and state Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021
19-15650S Central Bank Governance: Transparency and Communication after the Crisis prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Made by Polish Comrades. The Stories of Czech Industrial Objects and Polish Guest Workers in Interrelated Perspective Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday entanglements of war, postsocialism and (neo)liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina Mgr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-23794S Conceptualizing Multiple Streams Framework as Scientific Research Program: Systematic Perspective on Its Development PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 2019-2020

Technology Agency of the Czech Republic

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

TL01000181

Multidisciplinary Analysis of Earth Defence against Asteroids as a Key National Policy Securing Peace Development and Prosperity of Mankind on Earth and in Space

PhDr. Nikola Schmidt, Ph.D.

2018-2021

TL01000544

Increasing Personnel Representation of the Czech Republic in International Organisations

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

2018-2020

TL01000491

Securing State Rent in the Cooperation of the State and the Citizens

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

2018-2021

TL01000061

Quick Connections of Metropolitan Areas: Economic Model of Impacts of the (new) Availibility on the Working Market Using the Big Data

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2018-2021

TL01000220 Effective Solutions of Large Scale Decision Tasks in the Public Service prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 2018-2021
TL01000253 Multicultural Life and Education of Child Prosumers Mgr. Markéta Zezulková Ph.D., MA, PGCE 2018-2021
TL01000322 Develepment of Drone Technologies and their Societal Perception: an analysis of possibilities and minimisation of risks PhDr. Vít Střítecký M.Phil., Ph.D. 2018-2020
TL01000432 Migration from Near East, Maghreb and Asia: geopolitical and security contexts, consequences and advice for Czech Republic Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2018-2022
TL02000288 Transformation of Journalisms Ethics in the Advent of Artificial Intelligence PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2019-2021
TL02000540 Direct Election of Mayors PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 2019-2021
TL02000119 Balance in Radio and Television Broadcasting PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 2019-2021
TL02000352 Classifying Social-psychological Personal Parameters through Artificial Intelligence and Machine Vision for the Purpose of Protection of Persons in Real Time JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 2019-2021
TL02000132 Society and Church in the Process of Restitutions of Church Properties: how to support participation Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021

Science Foundation of Charles University

File number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

1115 A-EK

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním

Václav Korbel

2015-2017

12415 A-HN

Pravoslavné církve na prahu 21. století. Případ Ruska, Srbska a Řecka.

Karin Hofmeisterová

2015-2017

72315 A-FGM

Rituální aspekty kominukaci politických aktérů v novým médiích a jejich vliv na adopci nových médií

Jan Zápotocký

2015-2017

105815 A-EK

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank

Karolína Růžičková

2015-2017

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

165215 A-EK

Řízení rizik vkladů na vyžádání

Hana Džmuráňová

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

191915 A-HN

Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů

Daniel Heler

2015-2017

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254515 A-HN

Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století

Jindřich Čeladín

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

280515 A-EK

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady

Petr Polák

2015-2017

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

359815 A-SP

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

Daniel Prokop

2015-2017

366015 A-EK

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresivních modelů v ekonomii

Luboš Hanus

2015-2017

393515 A-SP

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

Jiří Bureš

2015-2017

 

896516 A-EK

 

Ovlivňují moderní přístupy ve výuce motivaci a vzdělávací výsledky studentů v matematice a vědeckých předmětech?

 

Michal Paulus

 

2016-2017

540216  A-EK

Vztahy mezi úhradovým systémem a výkonností českého zdravotnictví

Tomáš Troch

2016-2018

813216 A-EK

Společné dlouhodobé a krátkodobé rizikové faktory: Přístup s pomocí panelové kvantilové regrese

Lucie Kraicová

2016-2017

435116 A-EK

Současné makroekonomické otázky skrze optiku DSGE modelů

David Svačina

2016-2018

816316 A-EK

Vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb na európsky sektor poisťovní

Diana Žigraiová

2016-2017

728016 A-EK

Analýza dopadů vládních výdajů na časovou strukturu úrokových měr: Makro-finanční přístup

Adam Kučera

2016-2017

729316 A-EK

Odhad dlouhodobého trendu rovnovážných cen bydlení

Hana Hejlová

2016-2017

4216 A-SP

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

Romana Volejníčková

2016-2017

374216 A-SP

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

Michaela Hiekischová

2016-2017

376216 A-SP

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

Lucie Trlifajová

2016-2018

405716 A-SP

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

Ivan Petrúšek

2016-2018

 

732216 A-SP

 

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

Ludmila Wladyniak

 

2016-2017

874216 A-SP

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

Petra A. Beránková (Honová)

2016-2017

897716 A-SP

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

Tomáš Samec

2016-2017

180516 A-SP

Vzorce institucionalizace politických stran v České republice

Jakub Stauber

2016-2018

256216 A-SP

Postmateriální štěpení v systému víceúrovňového vládnutí České republiky

Karolína Musilová

2016-2018

504816 A-SP

Americký a čínský sen: člověk, stát a mezinárodní společnost

Aleš Karmazin

2016-2018

640216 A-SP

Odminování po Ottawské úmluvě – humanitarianismus nebo diskurzivní nástroj pro naplňování ekonomických cílů?

Politicko-ekonomická analýza normativně vnímaného fenoménu

Tomáš Konečný

2016-2018

728816 A-SP

Volební strategie a komunikace protestních populistických stran v České republice

Martin Kubánek

2016-2017

160716 A-FGM

Genderové aspekty hraní počítačových a analogových her

Tereza Krobová

2016-2017

505616 A-FGM

Premeny médií a mediálnej politiky v rokoch na území SR a ČR 1989 - 1994

Lucia Osvaldová

2016-2017

815716 A-FGM

Porovnanie prístupu štátov EÚ k regulácii médií

Peter Hanák

2016-2017

234216 A-SP

Přístupy EU a USA k podpoře demokracie: normativní východiska a jejich vliv na formulaci politik

Jan Hornát

2016-2017

730316 A-HN

"MATFYZ" od kořenů do sametu: sonda do vnitřního fungování vědecké a vzdělávací instituce v letech 1952-1989 na základě svědectví pamětníků a archivních dokumentů

Kateřina Volná

2016-2017

180716 A-SP

Energetická strategie Ruska a plynovod Střední Asie - Čína

Václav Lídl

2016-2017

6217 A-FGM

Síla a efektivita fotožurnalismu v digitální éře

Martina Topinková

2017-2019

26417 A-SP

Interpretace textů v politickém myšlení

Tomáš Halamka

2017-2018

32217 A-HN

Parakratos: Realita a interpretace

Nikola Karasová

2017-2018

48217 A-SP

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

Eva Válková

2017-2019

96217 A-SP

Teoretická reflexe ekonomického regionalizmu východní a jihovýchodní Asie. Testování teorie domina regionalizmu.

Ivana Miková

2017-2018

156417 A-SP

Teoretické a praktické aspekty nástupu nových politických stran v České republice

Daniel Šárovec

2017-2019

222217 A-EK

Analýza potenciálu úspory elektřiny u domácností na Ukrajině

Olha Khymych

2017-2018

23417 A-SP

Analýza faktorů ovlivňujících sněmovní aktivitu poslanců Parlamentu České republiky

Lukáš Hájek

2017-2019

286517 A-EK

Koherentní poptávkový systém uvažující selektivitu

Šarlota Smutná

2017-2019

288217 A-SP

Státní suverenita v kybernetickém prostoru: Moderní chápání klasického konceptu

Lucie Kadlecová

2017-2018

416217 A-SP

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

Rokia Aidahis Aberra

2017-2018

450217 A-SP

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

Jarmila Pilecká

2017-2018

456417 A-SP

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

Markéta Blažejovská

2017-2018

488317 A-EK

Výkonnost družstevního bankovnictví v České republice a dalších zemích EU

Matěj Kuc

2017-2019

490317A-EK

Modelování časové struktury volatility ve více rozměrech

Barbora Malinská

2017-2019

494217 A-SP

Vyhodnocení sociálněekonomické integrace migrantů (přistěhovalců) v evropských zemích: Model stochastické hranice pro lidský kapitál

Jacob Alan Maze

2017-2019

52817 A-SP

Delegační deficity chápání demokracie občany a jejich volenými zástupci

Jaroslava Pospíšilová

2017-2019

546217 A-SP

Spory o význam normy proti chemickým zbraním: otázka neletálních látek v kontextu Úmluvy o chemických zbraních

Hana Martínková

2017-2019

610317 A-EK

Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu

František Čech

2017

632217 A-HN

České a německé nacionální obranné spolky a jejich vliv na nacionalizaci česko-německé jazykové hranice v Čechách v letech 1880-1938

Mikuláš Zvánovec

2017

680217 A-SP

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

Lucie Černá

2017-2018

734217 A-TFP

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

Karel Hlaváček

2017

768217 A-EK

Vliv finančního rozvoje na ekonomickou nerovnost

Jan Mareš

2017-2018

786217 A-SP

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

Zuzana Pešková

2017-2018

800217 A-SP

Manifestace identity německé menšiny na hřbitovech v Medzevě

Tereza Auzká

2017

800417 A-SP

Reforma strategického odvětví na pozadí transformace hospodářství: proměny železniční dopravní politiky v Československu a v České republice v letech 1986 až 1997

Jaromír Volf

2017-2019

822217 A-EK

Přesun volatility na měnových trzích střední Evropy

Michala Moravcová

2017

828617 A-FGM

Sportovní novinářky: specifika a genderové aspekty profese

Marta Chladová

2017-2018

829317 A-EK

Cesta k prosperitě: náklady elektrifikace vybraných zemí subsaharské Afriky

Petra Valíčková

2017-20198

829417 A-SP

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Markéta Šetinová

2017-2019

846217 A-EK

Oceňování kapitálových aktiv v kvantilech a frekvencích

Matěj Nevrla

2017-2019

848217 A-EK

Komunikace ve vícerozměrných aukcích: experimentání studie koluzivního chování

Jindřich Matoušek

2017-2019

848517 A-EK

Korporátní daňové úniky v rozvojových zemích

Miroslav Palanský

2017-2019

Ministry of Interior

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

VI20152019011

I Indicators of Early Warning Intensification of Frozen Conflicts

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019

 

VI20152020009

(coordinator - Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva )
 

Targeted Applied Research of Modern Technologies, Methodologies and Processes to Increase the Level of Abilities of HZS ČR - CAVHZSS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020

VI20172019074

Methodology of Safeguarding Research Organisations with regard to the Economic Safety of State

Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

2017-2019

VH20182020040 Utilization of Expert Capacities of the Civilian Sector for Strengthening of IZS Abilities PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. 2018-2020
  Technological Foresight for Support of Adaptabilty and Efficiency of the Firefighting Rescue Board of the Czech Republic PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. 2019-2022

Ministry of Culture Czech Republic

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

4003/2019

European Observatory of Journalism

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2019

3892/2019

Media Studies. Journal for Critical Media Inquiry.

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

2019

3927/2019 Český film mezi uměním a průmyslem. Hospodářské dějiny českého filmu. doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 2019
27-12261/2018-IRM/ORNK Co nechcete vědět o Romech doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 2019

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

File number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

105909 _2019_OVD

Security Conference 2019

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2019

H2020

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

681228

Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (coordinator)

2016-2020

727145

(coordinator -

Universiteit Utrecht)

Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)

Mgr. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

2016-2019

European Commission - DG Justice and Home Affairs

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

4000008910

(coordinator University of Leeds)

Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

EACEA

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

587209

NIECE (New Ideas for Europeanisation from Central Europe)

prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

2017-2020

587090 NIICE (New Integration In Central Europe) prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020

2016-2256

European Political Sociology

Paulus Blokker, Ph.D.

2016-2019

574420

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

2017-2021

2015-0860

Jean Monnet Transnational Networking

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

2016-2018

587704 Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion (VIADUCT) doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017-2020

International Visegrad Fund

File number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

31510026

 

Transport Integration for Prosperity.The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2015-2017

21610075

The V4 towards migration challenges in Europe

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

Univerzita Łodz (hlavní řešitel)

2016-2017

21510054

Media Investments and their Impact on the Media Market and the General Public in Central Europe

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Mertek Mediaelemzo Muhely Nonprofit Ltd., Budapešť (hlavní řešitel)

2015-2016

 

The Comparative Study of Democratization

Національний Університет Острозька Академія

2017-2019

Czech – Bavarian University Agency

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

BTHA_FV-3

Border/s in national and transnational cultures of Rememberance between Bohemia and Bavaria

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

Small Grants of the U.S. Embassy

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

SEZ800-18-GR-033

 

Fostering Transatlantic Epistemic Linkages in Critical Areas

PhDr. Kryštof Kozák, Ph.D.

 

2018

 

Operational Programmes of the EU

File Number Project Title Main Investigator Contract Duration
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Increasing the Quality of Education at Charles University and its Relevance for the Needs of the Labour Market

Univerzita Karlova

 

2017-2022

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

 

Modernisation and Broadening of the Spatial Facilities of Education at Jinonice Compound

Univerzita Karlova

2017-

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 New Mobility - High-Speed Transport Systems and Transport-Related Human Bahaviour Masarykova univerzita 2018-2022

 

European Social Fund

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

 

CZ.03.3.X/0.0/15_124/0006483
 

Cities and the Inclusive Strategy

Univerzita Karlova

 

2017-2020

 

MŠMT - AKTION ŐSTERREICH

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

84p15

Czech-Austrian Seminar and a Student Workshop to the Latest Central-European History

PhDr. Alena Zelená, Ph.D.

2019

ERASMUS PLUS

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

2017-1954/001-001-EMJMD

European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2017-2021

2018-1-PL01-KA203-050674 Eurasian Insights: Strengthening Central Asian Studies in Europe (EISCAS) PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2018-2021

COST ACTIONS

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

LTC18076

 

Behind the Iron Curtain

doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

 

2018-2020

INTER - COST

File Number

Project Title

Main Investigator

Contract Duration

IS1308

 

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Mgr. Ondřej Pekáček

 

From 2017

CA15101

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. From 2016
CA17135 Constitution-making and deliberative democracy Paulus Blokker, Ph.D. 2018